วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ไทยเบฟ” แสดงวิสัยทัศน์ในงาน CLMVT Forum 2018

On August 21, 2018
2531551

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “การสร้างและแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตด้วยเทคโนโลยี” (Creating and Sharing the Value of Growth through Technology) ในงาน CLMVT Forum 2018 โดยมี นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


You must be logged in to post a comment Login