วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

วธ.จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม“ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

On March 30, 2017
veera

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้ชื่องานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 235 ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย.2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 เม.ย.นี้ที่โรงละครแห่งชาติ หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย.ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และเปิดกิจกรรมเยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์ (Night Museum) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสำคัญ คือ พิธีบวงสรวงและพิธีสักการะบูรพกษัตริย์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งมีพิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 3 พิธีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เม.ย. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 236 รูปที่ลานคนเมือง ในวันที่ 21 เม.ย. หลังจากนั้นจะมีพิธีศาสนา 5 ศาสนา มหามงคล ในวันที่ 22เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ

ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย.ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้นไม้ปณิธานความดี และรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการ อาทิ ภาพเก่าเล่าขานตำนานรัตนโกสินทร์และ 235 ปี รัตนโกสินทร์คีตการ: ดุริยางค์ราชสำนัก มรดกไทยมรดกโลก ระหว่างวันที่ 22 – 25 เม.ย.ที่โรงละครวังหน้า

รวมถึงจัดกิจกรรม “สวดพระพุทธมนต์ 10 วัด สืบสิริ 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 6 – 24 เม.ย. อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดวชิรธรรมสาธิต เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล” ระหว่างวันที่ 21 – 25 เม.ย.ที่วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) จัดรถโดยสารปรับอากาศให้บริการรถรับ – ส่ง ประชาชน 10 จุดใน 10 วัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามโทร. 02 422 8812

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย. มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคที่ลานคนเมือง การแสดงมหกรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศที่สวนสันติชัยปราการ และจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมีงานมหกรรมการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ บางลำพู โดยจะเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วม ขณะเดียวกันได้จัดการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยแสดงเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 – 21 เม.ย. รวมถึงมีนิทรรศการและการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 – 30 เม.ย. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอีกด้วย

รวมทั้งมีกิจกรรมเยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย. โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มิวเซียมสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพูและวังจักรพงษ์ โดยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้เรียนรู้และซึมซับด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดระหว่างวันที่ 2 – 30 เม.ย. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งของดีบ้านฉัน 76 จังหวัด และของดีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย.ที่ลานคนเมือง และสวนสันติชัยปราการ และวธ.ได้จัดงาน “สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย” ระหว่างวันที่ 2 – 8 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ และงาน “เทศกาลวันสงกรานต์” ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.นี้ ที่ลานคนเมือง สยามพารากอน วัดปทุมวนารามราชวรวิหารและสยามสแควร์ด้วย ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765


You must be logged in to post a comment Login