วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

Properliz @Herb Mouth Spary ผลิตภัณฑ์ช่องปากยับยั้งเชื้อโรคแทนยาสีฟันระงับกลิ่นปากในผู้สูงอายุ

On March 2, 2024

Properliz @Herb Mouth Spary เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนหันมาให้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก เพื่อป้องกันยับยั้งเชื้อโรค และเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ผลิตจากสมุนไพรช่วยป้องกันฟันผุ ระงับกลิ่นปาก สำหรับผู้สูงอายุ ด้วย

นางสาวปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาโมกข์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เล่าว่า บริษัทได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า Properliz @Herb Mouth Spary สเปรย์พรอพรอลิสแอดเฮิร์บ เมาท์สเปรย์ ผลิตจาก Propolis (โพรพอลิส) เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่โบราณ รวมกับพืชสมุนไพรเพื่อทำให้ปากสดชื่นที่มีคุณสมบัติของส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพร มีส่วนช่วย ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้คนในปัจจุบันตระหนักและใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้น ความต้องการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ไปจนถึงการบำบัด เห็นได้จากกระแสรักสุขภาพและความงามยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ (ในที่นี้หมายถึง วิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์) ซึ่งมีมูลค่ากว่า140,000 ล้านบาท ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นบริษัท ชาโมกข์ จำกัด จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่มีคุณประโยชน์ และมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และเป็นที่นิยมอย่างมากอย่างโพรพอลิสจากผึ้งตัวจิ๋ว ที่มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศซึ่งจากรายงานพบว่าช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคที่เรีย ต้านการอักเสบ นำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมุนไพร หลายชนิด ได้แก่ ใบเสจ กานพลู ชะเอม คาโมมายส์ ยี่หร่า มินต์ อบเชย ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในปาก ทำให้กลิ่นปากหอม สดชื่น โดยสารสกัดสมุนไพร สกัดมาจากพืชเช่น ส่วนดอก ใบ ผล ลำต้น มาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัด (Aromatherapy) เป็นการบำบัดรักษา โดยการใช้กลิ่นหอมของสารหอมในพืชมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนนั่นเอง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แบบองค์รวมร่วมกับการแพทย์ทางเลือก เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย ภาวะจิตใจ รวมถึงการบำบัด การเยียวยา เนื่องด้วยภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่สะสมไว้ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพในระยะยาวดีขึ้นอีกด้วย


ผลิตภัณฑ์ Properliz @Herb Mouth Spary มีคุณสมบัติที่โดดเด่น จาก Propolis ที่มีส่วนช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ปัญหากลิ่นปาก อีกทั้งผสานร่วมกับสมุนไพรหลายชนิกจนมาเป็น Mouth Spary มีกลิ่นหอมและช่วยให้ปากสดชื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ดร.จินดามณี นิสยันต์ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศวิสาหกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยทดสอบร่วมกับบริษัท ชาโมกข์ จำกัด เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สนใจติดต่อ โทร. 081-209-2289


You must be logged in to post a comment Login