วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

ทำไมคัมภีร์กุรอานจึงเอ่ยถึงเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

On March 1, 2024

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  1 มี.ค.  67)

ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ในวันนั้น  พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับราม(หรืออับราฮัม)ว่า ‘เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว  ตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรตีส’” (ปฐมกาล 15:18)

ข้อความดังกล่าวนี้เองที่พวกไซออนิสต์นำมาใช้อ้างเพื่อสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่

อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของชาวยิว  ชาวคริสเตียนและชาวอาหรับจากต่างมารดากัน  คัมภีร์กุรอานเรียกชาวยิวและชาวคริสเตียนว่าลูกหลานอิสราเอลเพราะคนกลุ่มนี้สืบเชื้อสายมาจากยาโกบผู้ได้ฉายาว่าอิสราเอล  บางครั้ง  คัมภีร์กุรอานเรียกคนเหล่านี้อย่างให้เกียรติว่า “ชาวคัมภีร์” เพราะคนเหล่านี้ได้รับคัมภีร์จากพระเจ้าผ่านทางโมเสส เดวิดและเยซัส

ในสมัยนบีมุฮัมมัด  ชาวยิวและชาวคริสเตียนในเวลานั้นเชื่อว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของชาวยิว  พระเจ้าจึงได้ประทานข้อความตอนหนึ่งให้นบีมุฮัมมัดนำไปอ่านให้คนเหล่านี้ฟังว่า “โอ้ชาวคัมภีร์  ทำไมสูเจ้าจึงมาโต้แย้งเกี่ยวกับอับราฮัมในเมื่อคัมภีร์โตราห์และคัมภีร์อินญีลถูกประทานมาหลังจากเขา  สูเจ้าไม่คิดหรือ?” (กุรอาน 3:65)

พูดง่ายๆก็คือชาวยิวอ้างจากคัมภีร์ของตนว่าอับราฮัมเป็นยิว   คัมภีร์กุรอานจึงแย้งว่าอับราฮัมไม่ใช่ยิวเพราะคัมภีร์ที่ชาวยิวมีอยู่ในเวลานั้นคือโตราห์และไบเบิลถูกประทานมาหลังสมัยของอับราฮัมเป็นเวลาหลายร้อยปีและที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ต้นฉบับเดิม

นอกจากนี้แล้ว  คัมภีร์กุรอานยังยืนยันอย่างตรงๆด้วยว่า “อับราฮัมไม่ใช่ยิวและไม่ใช่คริสเตียน  แต่เขาเป็นผู้ซื่อตรงที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า(มุสลิม)และเขาไม่ใช่ผู้บูชารูปเคารพ” (กุรอาน 3:67)

ในทางประวัติศาสตร์  อับราฮัมเกิดในเมืองอูร์ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักปัจจุบัน และในตอนนั้นยังไม่มีคำว่า “ยิว”  คัมภีร์ศุฮุฟที่พระเจ้าประทานให้แก่อับราฮัมก็ไม่มีต้นฉบับเหลืออยู่ที่จะนำมาอ้างอิงว่าอับราฮัมเป็นยิว

คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “จงนึกถึงเมื่อตอนที่พระเจ้าได้ทดสอบอับราฮัมในบางสิ่งและเขาได้ปฏิบัติโดยครบถ้วน  พระองค์ทรงตรัสว่า ‘ฉันจะทำให้เจ้าเป็นผู้นำของมนุษยชาติ’ เขาได้ตอบว่า ‘สัญญานี้รวมถึงลูกหลานของฉันได้วยไหม?’ พระองค์ตรัสว่า ‘สัญญาของฉันไม่แผ่ถึงพวกอธรรม’” (กุรอาน 2:124)

อับราฮัมถูกทดสอบอย่างหนักเรื่องความศรัทธาและการเชื่อฟังพระเจ้า เช่น การยืนหยัดศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแม้จะต้องถูกจับเผาทั้งเป็น  การนำนางฮาการ์และทารกอิสมาอีลไปปล่อยทิ้งไว้ในหุบเขาบักก๊ะฮฺและการเตรียมเชือดอิสมาอีลตามคำสั่งของพระเจ้า

เมื่ออับราฮัมผ่านการทดสอบดังกล่าว  พระเจ้าจึงสัญญาว่าจะให้ท่านเป็นผู้นำของมนุษย์  อับราฮัมจึงถามว่า “สัญญานี้รวมถึงลูกหลานของฉันด้วยไหม?”  พระเจ้าจึงตอบว่าสัญญาของพระองค์ไม่รวมถึงคนชั่วๆ  ดังนั้น ลูกหลานที่เป็นคนดีของอับราฮัมจึงได้เป็นนบีผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์  ส่วนลูกหลานชั่วๆที่อ้างว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของตนไม่รวมอยู่ในสัญญานี้


You must be logged in to post a comment Login