วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

ความไม่เที่ยง

On December 11, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 11 ธ.ค.  66 )

คำว่า “ความไม่เที่ยง” หรือ “อนิจจัง” ก็ได้เกิดขึ้นมาในพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ และเพิ่งได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ คือ คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน หลังจากนี้ต้องดูกันว่า สถานการณ์ข้างหน้าจะมีอะไร บางคนบอกว่า พรรคไม่แตกหรอก แต่บิน และบางคนก็บอกว่า ไม่ตาย แต่ไม่โต จะโตขึ้นมาได้ 40-50 เสียงคงเป็นไปไม่ได้ และถ้าเป็นไปอย่างนี้ ยังมีความคิดห่วงใยว่า อนาคตคงไปไม่ได้ราบรื่น

ที่ว่า คำมั่นสัญญาว่าจะไม่อย่างนั้น ไม่อย่างนี้ แล้วก็ไปทำเข้าก็ยิ่งกว่าคำว่า ศรัทธากับพรรคที่เคยมาแบบชนิดที่เสาไฟฟ้าลงก็ยังได้ เป็นคำพูดที่ติดหู ติดตาว่า ถ้าลงพรรคนี้แล้วต้องได้ แต่ตอนนี้ไปคงจะไม่มีคำพูดในทำนองนี้ได้อีก เพราะว่า คำว่า ศรัทธานี่ มันไม่ค่อยแน่นอน ศรัทธาสัมปยุตด้วยปัญญาก็มี ศรัทธาลอยๆ ไร้เหตุผลก็มี แต่ว่า ที่แน่นอน คือ อนิจจังว่า ไม่เที่ยง เปลี่ยนไป อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้น

เรียกว่า เป็นสัจธรรมชนิดหนึ่งที่ว่า มาใหญ่ มาโต มาเร็ว มาแรง แซงใครต่อใครได้ แต่คราวนี้จะยังไงก็ตามคงยากที่จะกลับมาใหญ่ชนิดที่ล้นฟ้า ล้นแผ่นดินคงไม่ได้อีกแล้ว เพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ความต้องการอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลง แต่มีคนวิจารณ์ว่า เขาจะย่อให้พรรคที่มี 20-30 เสียงอยู่นี่ไว้ต่อรองที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลได้แบบสบายๆ เพราะบางพรรค เรียกว่า คอยเข้าไปร่วมแจมได้เสมอ เพราะเป็นพรรคขนาดกลางๆ เล็กๆกลางๆนี่ง่ายจะเข้าไปแจมกับรัฐบาลไหนก็ได้

เพราะขาดเสียงอีก 10-20 ก็ต้องดึงพรรคนี้เข้า และคำว่า จะไม่ร่วมกับใครต่อใคร ไม่รู้ท่าทีต่อไปนี้จะไม่มีแล้วคำว่า มีลุง ต้องไม่มีเราอะไรอย่างนี้ เขาคงจะเปลี่ยนไป จะเข้าร่วมกับใครก็ต้องได้ประโยชน์ ถ้าได้ประโยชน์แล้วส่วนใหญ่การเมืองถ้าสมประโยชน์ลงตัวก็ไปกันได้ อะไรก็เกิดได้ภายใต้ฟ้าการเมืองไทย ตอนนี้บินไปแล้ว 3 คน ส่วนใครจะบินต่อไปอีกยังไม่รู้ เหมือนนักการเมืองในพรรคนี้เคยพยากรณ์ว่า ไม่แตก ไม่ตาย แต่มีการบินออกจากพรรค

เช่น คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี ก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คุณสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ลาออกจากพรรคเช่นกัน เรียกว่า คนโน้นไป คนนี้ไป บินกันไปอย่างนี้ แล้วจะเหลือเท่าไร แต่เอาเถอะ คงต้องเชื่อ เพราะสมาชิกพรรคโหวตตั้ง 80-90 เปอร์เซ็นต์ให้คุณเฉลิมชัยได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว เมื่อเสียงท้วมท้นจะไปพูดอะไรกันอีกล่ะ เลือกแล้ว คัดแล้ว ได้คะแนนตั้งขนาดนี้ เรียกว่า ลอยมาเลย แต่จะลอยไปไหน อย่างไร ต้องติดตามดูต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login