วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

หยุดเถอะ

On November 29, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 29 พ.ย.  66 )

และเรื่องขอทานจีนก็ยังไม่จบลงง่ายๆ แม้เจ้าหน้าที่รัฐจะกวาดล้างอย่างหนัก แต่ยังมีคนให้กันมา ให้กันไป เลยทำให้เขาไม่รู้จักคำว่า พอ คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บอกว่า เรื่องนี้จบลงง่ายนิดเดียว คือ ขอให้คนที่ให้รู้จักคำว่า หยุด ถ้าคนให้หยุด คนขอก็ต้องหยุด เพราะฉะนั้น ขอให้คนไทยที่เป็นคนชอบให้ ชอบช่วย ให้ง่ายๆ ให้ไม่ยั้ง ให้ไม่หยุด ก็ลองดูมาหยุดให้สักหน่อย เขาก็กลับบ้าน เขาก็จะไม่เป็นผู้ที่ทำให้คนที่คอยมาขอก็ย่ามใจ ยิ่งได้ก็ยิ่งมา

ดังนั้น มันมีง่ายนิดเดียว คือ ต้องหยุดการให้ ถ้าเราหยุดการให้เท่านั้นแหละ เขาก็จะหยุดไปเอง หยุดอย่างแน่นอน ถ้าทุกคนรู้จักการให้ที่ฉลาดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตไม่สรรเสริญคนให้เก่ง แต่สรรเสริญคนชอบใคร่ครวญดีแล้วนำออกให้เท่านั้นที่ตถาคตจะสรรเสริญ เพราะฉะนั้น ถ้าเราให้แบบไม่มีการใคร่ครวญ ไม่มีคำว่า รู้จักใคร่ครวญแล้ว รับรองว่า เราจะไม่ฉลาดในการให้ เราจะยิ่งให้ เขาก็ยิ่งกวักมือให้ขอทานต่างด้าวเข้ามากินรวบขนเงินกลับประเทศเขาอย่างชนิดที่ขอให้ได้ใช้คำว่า มาเถอะ

มาหยุดยั้งพวกนี้สักนิด ช่วยกันเถอะ อย่าทำให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นเมืองม้าอารีย์ ถ้าเราหยุดได้เขาก็ต้องหยุดมา เรียกว่า ไม่มาหอบเงิน หอบทองจากบ้านเราไป เพราะฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพิจารณาการให้ของเรา มันเป็นการได้หรือเสีย ยิ่งให้ภาพพจน์ประเทศเราก็จะยิ่งเสียเต็มไปคนขอทานเต็มบ้าน เต็มเมือง เอาเถอะ หยุดเถอะ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login