วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ศีล สมาธิ ปัญญา ศาสตราวุธ ศาสตราวุฒิ

On November 19, 2023

หนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ทำขึ้นในวาระที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ของสื่อโลกวันนี้

ไม่ว่าผู้อ่านจะได้อ่านเนื้อหานี้จากช่องทางใด จะเป็นทางแอพพลิเคชั่นต่างๆในโซเชียลมีเดียเช่น X (Twitter) , IG , Facebook , YouTube , เว็บไซต์โลกวันนี้ หรือ โซเชียลมีเดียอื่นใดที่เกิดขึ้นใหม่แทบทุกวินาทีก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เคยหลงลืม และยังนำเสนอต่อเนื่องอยู่เสมอ  ก็คือการนำเสนอข่าวสารเพื่อให้เกิดวุฒิทางปัญญาเป็นสำคัญ

เรามิอาจโอ้อวดด้วยระยะเวลาที่เดินมา แต่ตลอดระยะเวลาจนถึงปีที่ 25 ในปีนี้ การนำเสนอข้อคิด การนำเสนอข่าวสารการเมือง เพื่อสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย ในสังคมไทยนั้น เป็นความเสี่ยงเสมือนการไต่อยู่บนเส้นลวดท่ามกลางความเห็นที่แตกต่าง และยังต้องไต่อยู่บนเส้นลวดของข้อกฎหมายที่หลายอย่างขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีคนกล่าวเตือนคนทำสื่อเอาไว้ว่า การทำสื่อเหมือนกับการที่คุณได้เอาขาหนึ่งข้างยืนอยู่ในคุกตะรางไว้เรียบร้อยแล้ว

แน่นอนว่า ระยะเวลาเกือบ 25 ปี ย่อมเคยมีทั้งสิ่งที่ถูกและผิดในเวลาเดียวกัน  และมีทั้งสิ่งที่ไมถูกและไม่ผิดในคนละเวลากัน

ในทางพุทธศาสนาหลวงพ่อพยอม มักจะใช้คำว่า “ธรรมะสัจจะ” อันหมายถึงความจริงเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะคน เฉพาะเหตุการณ์ เฉพาะช่วงเวลา ต้องใช้  “สัจจาพินิจเวท” ในการคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจ มิใช่แต่จะหัวปักหัวปำในเรื่องเดียวเรื่องเดิม จนไม่อาจคิดใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้

เพราะสิ่งหนึ่งที่ผิดในวันนี้อาจจะถูกในวันข้างหน้า หรือสิ่งที่เคยคิดว่าถูกมาตลอดในอดีต ก็อาจจะผิดในวันนี้ ซึ่งล้วนแล้วเป็นไปได้ทั้งสิ้นตามกาลเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่ากาลเวลาย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรม

เราอยากบอกผู้ที่ติดตามสื่อโลกวันนี้ว่า สิ่งที่เราทำได้และทำอยู่ขณะนี้ก็คือ การอยู่กับปัจจุบัน

เราไม่รู้ว่าปีหน้า เราจะได้กลับมาพบกับผู้อ่านที่ติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือผู้ชมรายการกัลยาโณโอเค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของรายการล่าสุดภายใต้สื่อโลกวันนี้อยู่หรือไม่ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าเวลาที่มีอยู่นั้นยังอยู่ข้างเรา

เราจะใช้ “ศีล สมาธิ ปัญญา” เป็นศาสตราวุธ และเป็นศาสตราวุฒิ คือการใช้ความรู้ความสามารถเป็นอาวุธอย่างมีวัยวุฒิ ในการนำเสนอข่าวสาร เพราะเราคงยังอยากเห็นศีลธรรมที่จับต้องได้ และเราอยากเห็นประชาธิปไตยที่กินได้

เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนโฆษณาทุกองค์กร์ ขอบคุณคอลัมนิสต์รับเชิญทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมเขียนบทความดีๆในฉบับพิเศษนี้

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ในปีนี้ แม้การเดินทางยังอีกไกล แต่ขอให้คนไทยไม่ลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างการเดินทาง และใช้เวลาระหว่างการเดินทางของชีวิตอย่างมีศีล สมาธิ ปัญญา

แม้อยู่กับปัจจุบัน แต่อย่าทิ้งฝันว่าสักวันประเทศไทยจะเปลี่ยนไป โดยที่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเข้าใจกัน และร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เป็นจริงไปด้วยกัน


You must be logged in to post a comment Login