วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรรครวมแผ่นดิน พระนครศรีอยุธยา ประชุมเลือกตัวแทนพรรค พร้อมชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง

On February 27, 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าบ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมเลือกตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนกว่า 100 คน

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม โดยมีพลตรี พิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน นายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์ รองหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน นายเชนทร์ ภัทรนาวิก กรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน พันตำรวจโท ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ (กล้วย เชิญยิ้ม) นายอภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์ (เอ ไมค์ทองคำ) สมาชิกพรรครวมแผ่นดิน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครวมแผ่นดิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1. นายภาสพล โตหอมบุตร 2. นายวิโรจน์ โตหอมบุตร 3.นายอ้อ คลื่นบรรเลง และสำหรับที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เสนอบ้านเลขที่ 63/3 หมู่ที่ 3 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น นายภาสพล โตหอมบุตร ในฐานะตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน
ในที่ประชุมว่า ตนพร้อมที่จะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่ความเจริญ โดยจะผลักดันและสนับสนุนนโยบาย 12 ข้อของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ และขอไม่ขัดแย้งกับใคร


You must be logged in to post a comment Login