วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หยุดทำร้ายคลองเปรมประชากร หยุดบ้านมั่นคง

On February 21, 2023

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย    

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 21 ก.พ. 66 )

ขณะนี้กำลังมีการถมคลองเปรมประชากร ทำให้คลองเล็กลงไปกว่าครึ่งเพื่อเตรียมสร้างบ้านมั่นคงอีกแล้ว สร้างเสร็จการจราจรก็คงติดขัดหนัก น้ำไม่ระบาย ชาวบ้านข้างเคียงนับพันนับหมื่นครัวเรือน นับแสนคนก็คงเดือดร้อนเพราะรัฐบาลหาเสียงช่วยคนบุกรุกผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายอย่างหน้าตาเฉย แถมให้มีบ้านอยู่ไปชั่วชีวิตและยังมีคนนอกเข้ามาสวมสิทธิ์อีก

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่คืบหน้าอะไรแถมกำลังสร้างเพิ่มขึ้นอีก มาลองดูจดหมายถึงนายกฯ ของ ดร.โสภณ ที่เสนอให้ขอให้ล้มเลิกโครงการบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร อีกรอบ

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลได้ทำการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คลองเปรมประชากรมีขนาดเล็กลง ยกเอาที่ดินของแผ่นดินไปใช้เพื่อ “กฎหมู่” อย่างผิดกฎหมายและทุจริต สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้นำที่ดินริมคลองเปรมประชากรไปก่อสร้างบ้านมั่นคงให้กับผู้บุกรุกริมคลองหลายแห่ง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายกฯ ได้ไปทำพิธีลงเสาเอกสร้างบ้านมั่นคงที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิต ตำหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานีด้วยการก่อสร้างบ้านเฟสแรกจำนวน  210  หลัง โดยมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และนี่เป็นเพียงโครงการหนึ่งที่รัฐบาลจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้บุกรุกริมคลองเปรมประชากรจำนวน 38 ชุมชน รวม 6,386 ครอบครัว โดยเปลี่ยนจากผู้ที่บุกรุกเป็นผู้อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย <1>

ความผิดของโครงการบ้านมั่นคง

ความผิดพลาดของรัฐที่นำไปสู่การล้มเลิกโครงการบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากรหรือที่อื่น ได้แก่:

1. การแปลงผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้บุกรุกให้ถูกกฎหมายนี้ ผิดหลักการของกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง ผู้บุกรุกเหล่านี้เอาเปรียบสังคมมาช้านานด้วยการบุกรุกปลูกบ้านในที่สาธารณะ เมื่อไม่อยู่เอง ก็ปล่อยเช่าบ้าง บุคคลเหล่านี้ควรละอาย พอและหยุดเอาเปรียบสังคมต่างหาก

2. การนำที่ดินที่เป็นสมบัติของแผ่นดินของประชาชนโดยรวมมาให้กับกลุ่มผู้บุกรุกที่กระทำผิดกฎหมายนี้ ถือว่ารัฐกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงเสียเองหรือไม่ การจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนนั้นยังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย แต่รัฐบาลกลับไม่นำพา

3. ที่ดินริมคลองเปรมประชากรนี้ แต่เดิมทางราชการมีดำริมานานแล้วว่าจะนำมาก่อสร้างถนนจากบางซื่อถึงรังสิตเพื่อเพิ่มพื้นที่การจราจรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม <2>  การนำมาสร้างบ้านมั่นคงนี้จึงเป็นการทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

4. การนำงบประมาณแผ่นดินไปให้ผู้บุกรุกที่ผิดกฎหมายมานานใช้เพื่อช่วยเหลือในการรื้อย้าย  สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว  เป็นค่าเดินทางไปทำงาน  และสร้างบ้านใหม่ เป็นสิ่งที่รัฐสามารถทำได้หรือไม่ ถือเป็นการกระทำที่ทุจริตหรือไม่

5. การสร้างบ้านมั่นคงนี้ยังเป็นการทำลายคลองเปรมประชากร แทนที่จะรื้อบ้านที่บุกรุกริมคลองและทำลายสิ่งแวดล้อม กลับสร้างเขื่อนล้ำเข้าไปในแนวคลอง ทำให้คลองมีขนาดเล็กลง ต่อไปการระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพต่ำลง หากเกิดน้ำท่วมก็จะสร้างปัญหาอย่างแสนสาหัสแก่ประชาชนส่วนใหญ่ยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี 2528, 2535 และ 2554

ความเสียหายของงบประมาณและความไม่คุ้มค่า

การส่งเสริมการทำผิดกฎหมายโดยบ้านมั่นคงนี้ไม่คุ้มค่าและสร้างความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดิน รัฐเอาที่ดินให้ผู้บุกรุกเช่าเพียงตารางวาละ 2.25 บาทต่อเดือนเป็นเวลาถึง 30 ปี ใช้งบประมาณแผ่นดินไปนับพันๆ ล้านบาท เฉพาะโครงการนี้ใช้เงิน 118 ล้านสำหรับ 210 หลัง หรือหลังละ 560,000 บาท ถ้าทำทั้งหมด 6,386 ครอบครัว (สร้างจริงถึง 8,000 หน่วยเพื่อครอบครัวขนาดใหญ่ด้วย) ก็คงสิ้นเงิน 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมงบประมาณอื่นที่ทุ่มลงไปทำเพื่อโครงการนี้ เช่นที่คลองลาดพร้าว รัฐก็ให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินปีละ  100 บาทและมีเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 147,000 บาทเพื่อใช้ในการรื้อย้าย  สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว  เป็นค่าเดินทางไปทำงาน  และสร้างบ้านใหม่  โดยมีสินเชื่อให้กู้รายละ 330,000-360,000 บาท  และผ่อนเดือนละ 1,000-3,000 บาท <3>

แต่สำหรับผู้บุกรุกเหล่านี้ กลับสามารถผ่อนบ้านที่รัฐสร้างให้เพียงเดือนละ 2,579 บาท  ระยะเวลาผ่อน 20 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่เอาเปรียบสังคมเป็นอย่างยิ่ง  ในระหว่างนั้นพวกนี้ก็อาจปล่อยเช่าหรือเซ้งต่อ เช่น กรณีแฟลตดินแดงในอดีตได้อีก  นี่จึงเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเป็นอย่างยิ่ง  ผู้บุกรุกที่กระทำผิดกฎหมาย กลับได้รับการปรนเปรอต่างๆ นานา  สังคมอาจมองว่าการสร้างบ้านมั่นคงในลักษณะนี้เป็นการหาเสียงการเมือง (ล่วงหน้า)

ทางเลือกอื่นที่ไม่สร้างความเสียหายต่อชาติ

ในการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ดีกว่า ดังนี้:

1. รัฐบาลสามารถไปเช่าหอพัก อะพาร์ตเมนต์ในราคาถูกๆ เพียงเดือนละ 2,500-3,000 บาท หรืออาจเช่าตึกแถวที่ไม่มีผู้ใช้งานที่มีอยู่จำนวนมากในย่านนี้มาให้แก่ผู้บุกรุกแยกย้ายไปอยู่อาศัยเป็นเวลา 5 ปีเพื่อให้พวกเขาเตรียมตัวเข้าสู่สังคมปกติ เลิกเอาเปรียบสังคม และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบอีกด้วย ส่วนผู้สูงวัยหรือไม่สามารถช่วยตนเองได้ ก็อาจจัดหาสถานสงเคราะห์เพื่อดูแลเป็นพิเศษ

2. ในกรณีจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้ไปอยู่ร่วมกัน รัฐก็อาจจัดซื้อหรือเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียงให้ผู้บุกรุกได้อยู่อาศัย ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็ใช้วิธีการนี้แทนที่จะนำที่ดินของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์แบบมักง่ายเช่นนี้

3. ในการสร้างบ้านมั่งคงในโครงการนี้ใช้ที่ดิน 23 ไร่สำหรับ 485 ครัวเรือน ก็เท่ากับว่าในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้อยู่อาศัยได้เพียง 21 ครัวเรือน หากรัฐบาลนำที่ดินไปสร้างเป็นแฟลตเพียง 5 ชั้น ก็อาจสามารถรองรับคนจนในบริเวณใกล้เคียงมาอยู่อาศัยได้อีก 2,000 ครอบครัว แต่รัฐบาลกลับ “ประเคน” ให้กับผู้บุกรุกเหล่านี้เท่านั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

1. รัฐหยุดสร้างบ้านมั่นคงในลักษณะนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าเป็นการซื้อเสียง ใช้เงินผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำผิดกฎหมาย ย่ำยีชาวชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

2. นำพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรมาก่อสร้างถนนจากบางซื่อสู่รังสิตดังที่เคยมีนโยบายไว้ในอดีต เพื่อเพิ่มพื้นที่การจราจรให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแออัดโดยเฉพาะในด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร

3. ควรสอบสวนสิทธิ์ว่าการสร้างบ้านเกินกว่าจำนวนครัวเรือนเช่นนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่คนภายนอกอย่างผิดกฎหมายด้วยหรือไม่

4. ควรหาผู้รับผิดชอบความเสียหายด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อนำเงินภาษีคืนสู่แผ่นดิน

ช่วยกันกระทุ้งเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และอย่าให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย

อ้างอิง

<1> ‘บิ๊กตู่’ นายกฯ เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีเพื่อให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย ไทยโพสต์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 https://www.thaipost.net/main/detail/87159

<2> เวนคืนตัด4เลนเลียบคลองเปรม. 3 กันยายน 2555. https://www.home.co.th/hometips/topic-27064

<3> รวมพล…คนรักคลองลาดพร้าวเดินหน้าสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ไทยโพสต์ 2 มิถุนายน 2561. https://www.thaipost.net/main/detail/10485


You must be logged in to post a comment Login