วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเยซัสไครสต์ (1)

On September 9, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่   9 ก.ย. 65)

หนึ่งในหลักศรัทธาสำคัญ 6 ประการของมุสลิมคือศรัทธาในนบีที่พระเจ้าคัดเลือกจากมนุษย์ในชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อทำหน้าที่นำวจนะของพระองค์มาเผยแผ่สั่งสอนมวลมนุษย์  การไม่ศรัทธาในบรรดานบีจึงมีผลเท่ากับการไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์   

มีบันทึกคำพูดของนบีมุฮัมมัดว่านับตั้งแต่อาดัมผู้เป็นมนุษย์และนบีคนแรกมาจนถึงท่าน มีนบีเกิดขึ้นบนโลกนี้จำนวน 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคสมัย ในจำนวนนี้ เรารู้ชื่อจากคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานประมาณ 25 ท่าน  เราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนบีทั้งหมด เพราะนบีทุกคนสั่งสอนผู้คนเหมือนกันว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะและเชื่อฟัง และมนุษย์ทุกคนต้องกลับไปหาพระองค์เมื่อวันสิ้นโลกมาถึง

มุสลิมถูกกำหนดให้ศรัทธาในบรรดานบีทั้งหมดและศรัทธาว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายของพระเจ้า  ทั้งนี้เพราะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประทานมายังมนุษย์ผ่านทางนบีต่างๆก่อนหน้านี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในรูปของคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานแก่นบีมุฮัมมัดและแบบอย่างการปฏิบัติของท่าน จึงไม่จำเป็นต้องมีคัมภีร์และนบีอีกหลังจากนั้น

เนื่องจากคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมายังนบีบางคนก่อนหน้านี้ได้รับความเสียหายจากการถูกทำลายโดยกลุ่มชนผู้ปฏิเสธพระเจ้า และเมื่อมีการรวบรวมขึ้นใหม่ในตอนหลัง  วจนะดั้งเดิมได้ขาดความสมบูรณ์ไปเพราะถูกเปลี่ยนแปลง  พระเจ้าจึงประทานคัมภีร์กุรอานลงมาเพื่อยืนยันวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์

คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานมีเรื่องราวของนบีหลายคนที่แม้แต่ชาวคริสเตียนและมุสลิมเองหลายคนไม่มีความรู้หรือมีความเข้าใจผิดๆ  หนึ่งในนั้นคือ เยซัสไครสต์(นบีอีซา) เช่น

1.พระเยซูเป็นศาสนทูตของพระเจ้าที่เกิดก่อนหน้านบีมุฮัมมัดประมาณ 570 ปี ชื่อของท่านถูกกล่าวในคัมภีร์กุรอานหลายครั้ง  คัมภีร์กุรานกล่าวว่าท่านได้รับคัมภีร์จากพระเจ้าและท่านเป็นผู้บอกข่าวล่วงหน้าถึงการมาของนบีมุฮัมมัด

2.คัมภีร์กุรอานเอ่ยถึงนบีอีซาด้วยฉายา “อัลมะซีฮฺ” หรือเมสซีอาห์  นักวิชาการอิสลามกล่าวว่าคำนี้มาจากรากศัพท์อาหรับ “มะซะฮะ” ซึ่งแปลว่าลูบหรือสัมผัส เพราะพระเจ้าได้ให้หลักฐานยืนยันการเป็นนบีของพระองค์แก่นบีอีซาโดยการที่หากท่านลูบมือบนตัวของคนป่วย พระองค์จะให้คนป่วยนั้นหายจากโรคที่เป็นอยู่ทันที

3.นบีอีซามีกำเนิดอันมหัศจรรย์โดยไม่มีพ่อจากครรภ์ของนางมารีย์หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ คัมภีร์กุรอานได้กล่าวถึงการกำเนิดของท่านว่า “แล้วเรา(พระเจ้า)ได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนางและเราได้ทำให้นางและบุตรของนางเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มวลมนุษย์” (กุรอาน 21:91)  นั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้เห็นว่าพระองค์อยู่เหนือกฎธรรมชาติ

4.ด้วยเหตุนี้  เมื่อคัมภีร์กุรอานเอ่ยถึงนบีอีซาหรืออัลมะซีฮฺ จะมีคำว่าบุตรของนางมัรฺยัม(มารีย์)ตามหลังเสมอ

5.ในคัมภีร์กุรอาน  นบีอีซากล่าวว่าท่านเป็น “บ่าวของพระเจ้า” และ “ผู้ได้รับความจำเริญ” (กุรอาน 19:30-31)

6.คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าท่านเป็น “วจนะของพระเจ้า” และ “เป็นผู้มีเกียรติอย่างสูง” (กุรอาน 3:45)

7.คัมภีร์กุรอานกล่าวว่านบีอีซาเป็น “สัญญาณ” และ “ความเมตตา” ของพระเจ้า (กุรอาน 19:21)  


You must be logged in to post a comment Login