วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

SABINA ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลมอบเงินจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

On July 1, 2022

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล  มอบเงิน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้กับโครงการ “ผ้าป่าช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”  ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยโครงการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ มีเป้าหมายเพื่อออกตรวจคัดกรองสตรีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม


You must be logged in to post a comment Login