วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รอยมาร

On July 1, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  1 ก.ค. 65)

ศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตอนที่ยังมีชีวิตและอะไรก็ตามที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ศาสนาจะเข้ามาคุ้มครอง  ด้วยเหตุนี้ ศาสนาจึงมีคำสั่งห้ามกระทำบางอย่าง เช่น ห้ามฆ่าชีวิตและมีมาตรการลงโทษผู้ทำลายชีวิตเพื่อรักษาชีวิตอื่นๆ  ห้ามเสพสิ่งมึนเมาเพื่อรักษาสติปัญญาที่ทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์  และห้ามผิดประเวณีเพื่อรักษาเชื้อสาย เป็นต้น

คำสั่งห้ามในศาสนาไม่มีในชีวิตสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีสติปํญญาแม้จะมีสมอง สัตว์ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องกินอะไรและไม่กินอะไร มันจึงไม่ต้องรับผิดชอบ แต่มนุษย์ได้รับปัจจัยยังชีพมากกว่าสัตว์และยังมีสติปัญญา  ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงต้องถูกทดสอบและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไป

ในอิสลามมีคำสอนว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อ“เคารพสักการะและเชื่อฟังพระเจ้าองค์เดียว” และเพื่อวัตถุประสงค์นี้เอง ขณะที่มีชีวิต  มนุษย์จึงต้องถูกทดสอบในทุกขั้นตอนของชีวิตว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ โลกจึงเป็นเหมือนห้องสอบใหญ่ที่มีเฉลยข้อสอบให้แล้วอยู่ในคำสอนของของศาสนา

ขณะมีชีวิต มนุษย์ต้องกิน  การทดสอบจึงมีอยู่ในเรื่องของการกินด้วย  ก่อนสอบ อิสลามให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการกินว่า “โอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงกินสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติ(ฮาลาล)และที่ดีๆ(ฏ็อยยิบัน)จากสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามรอยเท้าของมาร แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดเจนของสูเจ้า” (กุรอาน 2:168)

อาหารดีๆที่พระเจ้าอนุมัติให้มนุษย์กินมีจำนวนมากมายกว่าที่พระองค์ห้าม และในเรื่องของอาหารการกินนี้เองที่พระเจ้าต้องการจะทดสอบว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือตามรอยเท้าของมาร  เรื่องราวการสร้างอาดัมทำให้เรารู้ว่าก่อนหน้าอาดัมและเอวาจะถูกส่งมายังโลกนี้  พระองค์ต้องการทดสอบเขาโดยการห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้องห้าม  แต่อาดัมและเอวาหลงคำลวงของจอมมารจนเข้าใกล้ต้นไม้และกินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้าม  อาดัมจึงไม่ผ่านการทดสอบ  ดังนั้น เขาจึงถูกส่งมายังสนามสอบใหญ่คือโลกใบนี้เพื่อมาสอบแก้ตัว

ต้นไม้ต้องห้ามที่เราไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรคือการบอกเป็นนัยว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าห้าม จงอย่าเข้าใกล้ เพราะการเข้าใกล้สิ่งต้องห้ามทำให้มนุษย์มีโอกาสเพลี่ยงพล้ำทำสิ่งต้องห้าม   คำสอนของทุกศาสนาถือว่าการผิดประเวณีเป็นสิ่งต้องห้าม  อิสลามจึงสั่งว่า “อย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี”

ในเรื่องของอาหารการกิน  หลังจากแนะนำให้กินสิ่งดีๆที่พระเจ้าอนุมัติซึ่งมีอยู่มากมายแล้ว พระเจ้าได้สั่งห้ามอาหารบางอย่างที่ไม่จำเป็น  ไม่มีประโยชน์และมีแต่เกิดโทษ เช่น สิ่งมึนเมา  เลือด  เนื้อหมู  เนื้อของสัตว์ที่ตายเอง  เนื้อของสัตว์ที่ใช้เขี้ยวและกรงเล็บล่าเหยื่อ เป็นต้น เพื่อทดสอบมนุษย์ผู้เป็นลูกหลานอาดัมว่าเขาจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่

ไม่เพียงแต่เรื่องอาหารการกินเท่านั้น  พระเจ้ายังสั่งห้ามผู้ศรัทธาให้ออกห่างจากสิ่งต่อไปนี้

“โอ้ผู้ศรัทธา แท้จริง สิ่งมึนเมา การพนัน แท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารร้าย ดังนั้น สูเจ้าจงออกห่างจากมัน เพื่อที่ว่าสูเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (กุรอาน 5:90)

คำว่า “สิ่งมึนเมา” ที่ถูกสั่งห้ามไม่ได้หมายถึงแค่สุราเท่านั้น  แต่หมายถึงอะไรก็ตามที่บั่นทอนหรือทำลายสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นน้ำ เป็นเม็ด เป็นผง เป็นไอระเหยหรือเป็นพืช ทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมันนำไปสู่การทำลายความเป็นมนุษย์

คัมภีร์กุรอานถือว่า “สิ่งมึนเมา” เป็นหนึ่งในสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของมารร้าย   และนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า “สิ่งมึนเมา” เป็นแม่ของความชั่ว


You must be logged in to post a comment Login