วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทำไมพระเจ้าผู้ทรงสร้างจึงสาบานด้วยสิ่งถูกสร้าง

On May 6, 2022

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  6 พ.ค.  65)

หลายคนอ่านคัมภีร์กุรอานและพบว่าอัลลอฮฺ(พระเจ้า)เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง แต่ทำไมพระองค์ถึงได้กล่าวคำสาบานด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  เวลาสายหรือแม้แต่ภูเขาและต้นไม้  ในเมื่อมนุษย์สาบานต่อสิ่งที่มนุษย์ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

การสาบานคือการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานว่าตัวเองจะทำตามสัญญาหรือยืนยันความจริงในสิ่งที่ตัวเองพูด ดังนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาล  ผู้ให้การในศาลจะต้องสาบานต่อคัมภีร์ทางศาสนาที่ตัวเองนับถือก่อนว่าจะพูดความจริง

การสาบานเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานานนับเป็นศตวรรษในทุกวัฒนธรรม  ในอดีต ชาวโรมันจะสาบานต่อเทวรูปจูปิเตอร์ลาปิสที่ตั้งอยู่ในวิหารจูปิเตอร์   ในศาสนายูดายและศาสนาอื่นๆก็มีเรื่องการสาบานอยู่เช่นกัน

คำสาบานได้รับการถือว่ามีความสำคัญมากในอิสลาม  การสาบานเท็จถูกถือว่าเป็นบาปใหญ่  นอกจากนี้แล้ว การสาบานต้องทำต่ออัลลอฮฺเท่านั้น  นบีมุฮัมมัดกล่าวว่า “ใครที่สาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ถือว่าคนผู้นั้นมีสิ่งอื่นในการเคารพสักการะควบคู่ไปกับอัลลอฮฺ” ซึ่งทำให้คนผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปทันที

ก่อนหน้าอิสลาม  ชาวอาหรับจะสาบานต่ออะไรก็ตามที่มีขนาดใหญ่และสามารถยังคุณให้โทษได้ เช่น แผ่นดิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลางคืนและกลางวัน  แก่นสำคัญของการสาบานคือการให้เกียรติและการบูชาสิ่งที่ถูกสาบาน  ด้วยเหตุนี้  การสาบานจึงเหมือนกับการแสดงความเคารพสักการะและในอิสลาม การเคารพสักการะนั้นมีไว้สำหรับอัลลอฮฺเท่านั้น

เนื่องจากอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระองค์  นักอรรถาธิบายกุรอานบางคนกล่าวว่าการสาบานด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เหตุผลก็คือ ถ้าการสร้างของผู้สร้างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว แค่เพียงเอ่ยถึงการสร้างก็เพียงพอแล้วสำหรับการสดุดีผู้สร้าง  ดังนั้น พระเจ้าจึงสาบานด้วยการสร้างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็เท่ากับการสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าการสาบานด้วยสิ่งถูกสร้างมิได้หมายความว่าพระองค์สาบานต่อสิ่งเหล่านั้น แต่หมายถึงพระองค์ทรงเรียกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมายืนยันสิ่งที่พระองค์จะกล่าว วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ยังยอมจำนนต่อพระองค์  ดังนั้น อะไรเล่าที่ทำให้มนุษย์ไม่ยอมรับคำบัญชาของพระองค์

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าการสาบานด้วยสิ่งใดๆก็ตามมีเหตุผลสองประการ นั่นคือ คุณงามความดีของมันหรือไม่ก็ประโยชน์ของมัน  เช่น พระเจ้าสาบานด้วยภูเขาซีนายก็เนื่องจากคุณงามความดีของมัน  แต่ในอีกที่หนึ่ง การสาบานด้วยมะเดื่อและมะกอกก็เนื่องจากประโยชน์อันมากมายของมัน

สรุปก็คือ สิ่งที่พระเจ้านำมาสาบาน  ถ้าหากเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็หมายถึงพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อให้มนุษย์ยอมจำนนต่อพระองค์และเคารพสักการะพระองค์ ถ้าหากสิ่งที่พระองค์นำมาสาบานเป็นสิ่งที่มีคุณงามความดีและเป็นความจริง นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่พระองค์จะกล่าวต่อมานั้นเป็นความดีงามและเป็นความจริง


You must be logged in to post a comment Login