วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

ม.มหิดล พร้อมร่วมวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู้วิกฤติ COVID-19

On January 18, 2021

วิกฤติ COVID-19 ได้ให้บทเรียนไว้คอยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ โดย COVID-19 ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนบนโลกใบนี้

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กล่าวว่า โรคระบาดไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ในอดีตก็มีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดีไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง เนื่องจากแต่ละโรคมีการแพร่กระจายไม่เหมือนกัน วิกฤติจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไว้ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดร่วมกัน

เมื่อกล่าวถึงงานวิจัย หรือนวัตกรรม เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน ต้องประกอบด้วยความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เงินทุนวิจัย เครื่องมือวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัย จากการทุ่มเททำงานด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดเวลาที่ผ่านมาจนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนชาวไทย และอยู่ในอันดับโลก ทำให้ภารกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ทำเพียงเพื่อคนไทย แต่เพื่อมวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน กล่าวต่อไปว่า สถาบัน iNT เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีภารกิจในระดับประเทศ โดยทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือวิจัย และสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันการดำเนินงานวิจัยให้ตอบสนองต่อภาวะ COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

ซึ่งงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาวะ COVID-19 ตามความคาดหวังของสังคมที่ดำเนินการโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค อาทิ  งานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน้ากากที่มีคุณภาพสูง ชุดตรวจหาเชื้อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางการแพทย์ และสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนการวิจัยเชิงสังคมที่ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

“ในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดล บทบาทใหญ่ของเราก็คือเรื่องของการวิจัย การศึกษา และการสร้างนวัตกรรม โดยเราจะทำหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุด และพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจับมือกัน เชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศไทยจะช่วยกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ดีที่สุด” ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน กล่าวให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)  งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2849-6210


You must be logged in to post a comment Login