วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“พิชัย”เปิด4นโยบายศก.”ทษช.”มั่นใจประเทศก้าวไกล-เพิ่มรายได้ประชาชน

On January 2, 2019

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติพร้อมเสนอ 4 นโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้นดังนี้

1.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยใช้เทคโนโลยี เป็นหลักการเดิมจากพรรคไทยรักไทย แต่ปรับให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยของโลกเพื่อป้องกันการตกยุค ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเพิ่งจะมาเตือนกลัวคนไทยจะตกยุค ซึ่งตนได้เตือนมานานแล้ว โดยเฉพาะผู้นำต้องมีความคิดก้าวไกล ไม่คิดแบบถอยหลังย้อนยุค ทั้งนี้ ขอเสนอตัวอย่างของนโยบาย เช่น การพัฒนา App ต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการ เป็นต้น และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และโดรน รวมถึงบิ๊กดาต้า เข้ามาใช้พัฒนาในทุกด้าน

2.นโยบายโค้ดประเทศไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย เปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปรับแก้ประเทศไทยในแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากเห็น โดยการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ด ซึ่งมีรูปแบบมาจากประเทศสหรัฐ เชื่อว่าหากเริ่มแก้ไขกันในหลายจุดจากเรื่องที่เล็กๆไปถึงเรื่องที่ใหญ่ๆแล้วประเทศไทยจะพัฒนาดีขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น จะแก้ไขการรอคิวนานมากในเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าใบสั่ง เป็นต้น เรื่องนี้ นายพชร นริพทะพันธุ์ เป็นผู้เริ่มคิดและได้นำเสนอไว้

3.นโยบายการสร้างสภาวะเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและพัฒนากรอบคิดของเยาวชน การส่งเสริม Co-working space ให้เกิดขึ้นมากๆด้วยหลักการ 3i คือ innovation, inclusive, interconnect คือมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งต้องให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคนระดับล่าง เพราะจะเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ และต้องมีการเชื่อมต่อกับภาครัฐและเอกชนทั้งหมด และมีระบบ security ที่ดี ต้องเปิดกว้างให้คนเก่งๆที่มีความรู้ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนา ทำให้เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะความฉลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้ อาจต้องรวมถึงการแก้ไขกฏระเบียบต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนบริษัททำธุรกิจดิจิทัลได้ภายใน 1 วัน เป็นต้น และที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4.นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน และการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน รวมถึงทำลายการผูกขาดทั้งหมด เรื่องนี้ได้เคยมีการเสนอไว้แล้วทั้งเรื่องราคาหน้าโรงกลั่น ราคาเอทานอล ราคาค่าการตลาด ตลอดจนการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้มีอัตราที่เหมาะสม การปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าให้เข้ากับทิศทางของโลก รวมถึงการกำจัดการผูกขาดทางด้านพลังงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ไม่ใช่เสมือนว่าแข่งขันแต่แท้จริงแล้วผูกขาดเหมือนในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงและยุติธรรม การกำจัดการผูกขาดจะรวมถึงการผูกขาดธุรกิจในด้านอื่นๆด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนา

นี่เป็นเพียง 4 นโยบายเริ่มต้นเท่านั้น ทษช. จะทยอยนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อเร่งการพัฒนา หลังจากที่ไทยล้าหลังมากว่า 4 ปีแล้ว ซึ่งหากประชาชนอยากเห็นการพัฒนาและไม่มีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลนี้แล้ว แต่เชื่อมั่นว่า ทษช. สามารถทำได้ ก็ขอให้ช่วยกันเลือก ทษช. มากๆ ขอรับรองว่าจะไม่ทำให้ประชาชนต้องผิดหวังอย่างแน่นอน


You must be logged in to post a comment Login