วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 935 นาย

On September 2, 2018

วันที่ 1 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 935 ตำแหน่ง ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ตำแหน่งที่สำคัญ เช่น

290. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

291. พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
293. พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
294. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
295. พลโทธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

133. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
583. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
791. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ดูรายละเอียดดังนี้

ราชกิจจายุเบกษา


You must be logged in to post a comment Login