วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

พระอุปัชฌาย์ฝรั่ง / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 2, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ข่าวที่น่ายินดีในพระศาสนาขณะนี้คือพระภิกษุชาวเยอรมันชื่อ “พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี)” เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่านานาชาติ ผ่านการสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ์ไทยเป็นรูปแรก

ท่านมีความศรัทธาและเป็นนักวิทยาศาสตร์ มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า ปฏิบัตินั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆ โดยบวชเมื่ออายุ 28 ปีกับ “หลวงพ่อชา” จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือได้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่สามารถบวชให้กุลบุตรได้

การสอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่สอบได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนของมหาเถรสมาคม จึงถือเป็นความน่าภูมิใจทั้งตัวท่านและศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะท่านจะได้สืบทอดพระธรรมวินัยให้กับลูกศิษย์ที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ให้

“อุปัชฌาย์” แปลว่าผู้คอยดูแลเอาใจใส่ คอยแนะนำ พร่ำเตือนศิษย์ บวชแล้ววิปริตหรือเปล่า ไม่ใช่บวชทิ้งบวชขว้าง ไม่ใช่อยากได้บวช ได้ค่าบวช แต่ไม่เพ่งดูว่าผู้นั้นเหมาะสมหรือไม่ บวชแล้วก็ไม่ทิ้งขว้าง ติดตามดูพฤติกรรม ความประพฤติจนสมบูรณ์

อย่าง สมเด็จเฮง เขมจารี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่านบอกความเป็นพระอุปัชฌาย์ว่า อาจารย์กับศิษย์ต้องไม่มีช่องว่าง คือเพ่งดูแบบแนบสนิท ติดตามชนิดทุกฝีก้าวทำนองนั้น อยู่ห่างกันก็ต้องเฝ้าเพ่งเฝ้าดูความประพฤติ   พระอุปัชฌาย์ต้องเพ่งดูลูกศิษย์ให้ประคองตัวอยู่ในพระธรรมวินัยโดยไม่ผิดพลาด ไม่เสียหาย ปฏิบัติถูกต้องงดงาม อย่างนี้จึงถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ล้ำเลิศต่อศิษย์ ไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ทำอะไรนอกลู่นอกทาง ส่วนพระอุปัชฌาย์เองก็ไม่ไปผิดทางจนลูกศิษย์เดินตามไปด้วย

ชาวพุทธเราควรจะติดตามดู อย่าทำให้เกิดความรู้สึกที่อยู่กันเหินห่าง ไม่ดูตาม้าตาเรือ หรือดูแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น พระอุปัชฌาย์บางรูปไม่ได้ติดตามดูลูกศิษย์ ไม่ได้ตักเตือน ไม่ได้สั่งสอน ไม่ได้อบรม ปล่อยกันไปตามสบายก็อาจทำให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นขั้นแรกพระอุปัชฌาย์ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่า ผู้ที่จะเข้ามาบวชมีภูมิหลังหรือกำพืดอย่างไร ขาดตกบกพร่องเสียหายอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ลูกศิษย์เดินถูกทาง

เอาล่ะ..อย่างไรก็ตามวันนี้ประเทศไทยก็มีพระอุปัชฌาย์องค์แรกที่เป็นชาวต่างชาติแล้ว ใครจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่บวชกับพระอุปัชฌาย์ฝรั่งก็คงจะได้ปลื้ม แต่ไม่ว่าจะบวชกับพระอุปัชฌาย์ไทยหรือพระอุปัชฌาย์ฝรั่ง ผู้บวชก็ต้องรักดีเอาดีด้วย ส่วนอุปัชฌาย์ก็ต้องดีด้วย เมื่อสองดีมาบวกกันก็เป็นดีบวก ดีเบิ้ลเลย ก็หวังว่าเราจะได้ผู้สืบทอดพระศาสนาที่ดีสืบไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login