วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรปีใหม่ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On January 1, 2018

คอลัมน์ : พระพยอมวันนี้

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ทุกปีจะมีญาติโยมมาขอพรปีใหม่กัน พรที่ให้ก็มักจะซ้ำๆ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชก็ให้พรด้วยหลักภาษิตว่า “ผู้มีสติเจริญดีแล้ว ย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ”

คนที่ไปดื่มน้ำผลาญสติ ทำลายสติ มีโอกาสที่จะเสื่อมได้ทุกเวลา เกิดเหตุ เกิดภัย เกิดอันตรายได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรดีก็ต้องฝึกสติให้ดีแล้วก็จะมีพร ถ้าไม่มีสติ ไปดื่มน้ำผลาญสติ มันก็จะตรงกันข้าม คืออาจมีภัยได้

ดังนั้น ต้องมีสติระลึกนึกรู้ว่า ปี 2561 และปีต่อๆไปเราต้องทำมาหากิน ก็ต้องมีหลักคิดในการดำรงชีวิต หลักในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “สัมมากัมมันตะ” ประกอบการงานที่ชอบ ถูกต้อง และชอบธรรม อีกข้อคือ “สัมมาอาชีวะ” ถ้ามี 2 ข้อนี้ตลอดปีก็ไม่มีเสื่อม เราก็จะมีแต่พร ไม่มีภัย

เพราะฉะนั้นก็หวังว่าชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะทำพรให้ตัวเองพ้นภัย ถ้าไม่คิดเรื่องที่ดี มีสติ ก็อาจเผลอไผลไปทำสิ่งที่เป็นภัยคือไม่มีพร ภัยที่ร้ายกาจที่สุดคือหาชั่ว ใช้ชั่ว คนที่ทำชั่ว ไปปล้นเขากิน ขโมยเขากิน คอร์รัปชันโกงแหลก อย่างนี้เรียกว่าหาชั่ว แล้วก็มาใช้ชั่ว ซื้อเหล้าซื้อยากิน เล่นเที่ยวเตร่ แม้กระทั่งใช้ส่วนเกินของชีวิต เช่น ซื้อของประดับประดาที่แพงเกินตัว

อย่างที่เห็นจากข่าว ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีเครื่องประดับราคาแพง จะหามาได้อย่างไรไม่รู้ แต่เมื่อใช้แพง ใช้เกิน จึงเจอภัยมากกว่าเจอพร ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นข้าราชการแต่ทำไมร่ำรวยเหลือเกิน ซื้อของใช้แพงๆได้ขนาดนี้

ก็ขอให้ตระหนักรู้ไว้เถอะว่า ถ้ายังมีทางเดินแบบนี้ก็ไม่พ้นทุกข์ ถ้าไปเดินวนหาทุกข์ คือหาชั่ว ใช้ชั่ว ก็หาทุกข์ แต่ถ้าหาชอบ ใช้ชอบ ชีวิตก็จะชุ่มชื่น ชีวิตก็ไม่ต้องบอบช้ำ ดังนั้น จะเอาช้ำหรือเอาสดชื่นก็ถือหลักกันให้ดีตลอดปีว่าเราจะไม่หาชั่ว ไม่หลอกลวง ไม่อยู่ในแก๊งต้มตุ๋น คนเราเมื่อใช้ชั่วก็จะชอกช้ำ

จึงต้องเลือกว่าเราจะเอาอันไหน ถ้าอยากอยู่แบบชุ่มชื่นไม่ชอกช้ำก็ถือหลักหาชอบ ก็ไม่มีใครเกลียดใครชัง เพราะไม่ไปแย่งชิงของใคร

หาชอบ ใช้ชอบ ความชุ่มชื่นก็จะติดอยู่กับชีวิต ตรงกันข้ามถ้าหาผิดวิธี ผิดศีลธรรม ก็ต้องรับเคราะห์กรรม ต้องชอกช้ำแน่นอน

ดังนั้น ปีใหม่ก็ขอให้อย่าโง่ อย่าหาชั่วใช้ชั่ว ต้องฉลาด เปลี่ยนจากหาชั่วใช้ชั่วมาเป็นหาชอบใช้ชอบ ชีวิตก็จะไม่บอบช้ำ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login