วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

ศิริราชจัดประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 รองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ปี’64

On July 31, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society  ผ่านระบบออนไลน์ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 1 ครั้ง 12 เดือน รวม 12 ครั้ง  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564  เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย  ครอบคลุมทั้งศาสตร์ ศิลป์  เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ   คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก  โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจทุกเดือนๆ ละ  1 ตอน รวม 13 ตอน

การประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ จะครอบคลุมในหัวข้อ “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” โดยในครั้งแรก คือ วันที่ 4 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น. จะเป็นการประชุมระบบ Hybrid Conference  เป็นการผสมผสานระหว่าง onsite แบบ new normal เว้นระยะห่างทางสังคมตามสถานการณ์ COVID-19  ร่วมกับการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์พร้อมกับพูดคุยได้ในเวลาเดียวกัน นำเสนอข้อมูลบูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” (Healthcare Collaboration for Aged Society) และความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัยของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมในสถานที่ (onsite) ของ hybrid conference โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.ธีระ  กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช   โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ  120  ปี  วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเดือนตุลาคม ปี 2563   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  โดยจัดแสดงเป็นรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง “Online Virtual Exhibition” และกิจกรรมภาคประชาชน มุ่งเน้นความรู้ต่างๆ ที่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรู้   โดยจะมีการจัดทำคลิป VDO  เสนอเป็นตอน ๆ ในรูปแบบออนไลน์  จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ SICMPH 2020 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.sirirajlive.com


You must be logged in to post a comment Login