วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

การเดินทางของวิญญาณ ตอน 1

On July 10, 2020
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 10-17 ก.ค. 2563)

วิญญาณเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ทุกคนเชื่อว่าหากใครยังมีชีวิต นั่นหมายความว่าคนผู้นั้นยังมีวิญญาณอยู่ในร่าง แต่จนทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบที่มนุษย์ถามกันมานานนับหลายพันปีว่าวิญญาณเป็นอะไร? เป็นพลังงานหรือเป็นแสงสว่าง หรือเป็นคลื่นแม่เหล็ก หรือคลื่นไฟฟ้า ฯลฯ

มนุษย์ไม่รู้ว่าวิญญาณอยู่ที่ไหน วิญญาณเข้ามาในตัวของมนุษย์เมื่อใด เข้ามาทางไหน และเข้ามาอย่างไร

จนทุกวันนี้แม้วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าสุดขีด มนุษย์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบเรื่องวิญญาณได้ เพราะวิญญาณเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออาณาจักรทางวิทยาศาสตร์

ในสมัยที่นบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลาม ท่านอ้างว่าศาสนาที่ท่านเผยแผ่สั่งสอนนั้นมาจากพระเจ้า ท่านเคยถูกชาวอาหรับถามเรื่องวิญญาณที่พวกเขาสงสัยกันมานานโดยหวังว่าจะได้รับความรู้จากท่าน แต่นบีมุฮัมมัดได้บอกว่าความรู้เรื่องวิญญาณอยู่ที่พระเจ้า แม้พระเจ้าเคยบอกท่านว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างมาจากแสงสว่าง ญินถูกสร้างมาจากไฟ และมนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน แต่วิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรหรือเป็นอะไร พระเจ้าไม่ได้ให้ความรู้ท่านในเรื่องนี้

ดังนั้น ถ้าพระเจ้าไม่บอกแม้แต่นบีว่าวิญญาณคืออะไร มนุษย์ก็อย่าได้เสียเวลาไปค้นหาคำตอบในเรื่องที่พระเจ้าไม่ให้ แต่ควรไปหาคำตอบในด้านอื่นๆที่จำเป็นกว่าและสามารถรับรู้ได้ด้วยศรัทธา

bi1

ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานก็คือ วิญญาณมีอยู่แล้วในโลกของวิญญาณก่อนการมีมนุษย์ และวิญญาณมีจำนวนเท่าใดไม่มีใครสามารถรู้ได้ อาดัม มนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดิน เมื่อพระเจ้าเป่าวิญญาณเข้าไปในดินนั้น ดินที่ไม่มีชีวิตได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา นี่คือวิธีการที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรก

ส่วนการสร้างมนุษย์ผู้เป็นลูกหลานของอาดัมในเวลาต่อมานั้น พระเจ้าได้สร้างโดยการใช้ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายและหญิงด้วยการให้ตัวสเปิร์มจากน้ำอสุจิของเพศชายไปปฏิสนธิกับไข่ของเพศหญิง แม้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีความรู้เรื่องกระบวนการปฏิสนธินี้และสามารถนำตัวสเปิร์มไปผสมกับไข่ของเพศหญิงได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอัญเชิญวิญญาณหรือจับวิญญาณมาใส่หลอดแก้วเพื่อนำไปใส่ในตัวอ่อนให้เติบโตเป็นมนุษย์ได้

คัมภีร์กุรอานได้ให้ความรู้แก่เราอีกว่า ก่อนที่วิญญาณจะมายังโลกนี้ พระเจ้าได้ให้ดวงวิญญาณทั้งหมดยืนยันกับพระเจ้าก่อนว่าพระองค์คือพระเจ้าของดวงวิญญาณ และดวงวิญญาณทั้งหมดได้ตอบรับ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมในส่วนลึกของมนุษย์จึงมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าเป็นทุนทางธรรมชาติดั้งเดิม

ก่อนวิญญาณจะอาศัยร่างของมนุษย์มายังโลกนี้ วิญญาณเข้ามาในร่างของมนุษย์อย่างไรและเมื่อใด นบีมุฮัมมัดได้บอกให้เรารู้ดังนี้

“วิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือ ท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา 40 วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิ หลังจากนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันก็เป็นก้อนเลือด และหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกัน หลังจากนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่าน และมีหน้าที่ทำตามคำบัญชา 4 ประการ นั่นคือ กำหนดปัจจัยยังชีพของท่าน ช่วงอายุของท่าน การงานของท่าน และท่านจะทุกข์หรือสุข”

นี่คือด้านหนึ่งของความรู้เรื่องวิญญาณที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ซึ่งนอกจากจะบอกถึงเวลาและวิธีการที่วิญญาณเข้ามาในร่างมนุษย์ เรายังได้ความรู้อีกว่าชีวิตของมนุษย์ในบางเรื่องได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้ว


You must be logged in to post a comment Login