วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

DEMCO มั่นใจเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่

On July 3, 2020
NUN

ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานกรรมการ ,พงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เด็มโก้ (DEMCO)  ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้บริหาร DEMCO มั่นใจธุรกิจเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งมอบงานให้กับลูกค้าตามแผน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 3,700 ล้านบาท และมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าประมูลงานภาครัฐ และเอกชน ผลักดันผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง


You must be logged in to post a comment Login