วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

SYS เปิด“ศูนย์กระจายสินค้าบ้านบึง”เสริมศักยภาพในการจัดเก็บและกระจายสินค้า

On February 14, 2020

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด กล่าวว่า “ศูนย์กระจายสินค้าบ้านบึงของ SYSสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บสินค้าได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่ในการเก็บสินค้าทั้งหมดอยู่ในร่ม จึงทำให้สินค้าคงสภาพดี ปราศจากสนิมนอกจากนี้ SYS ยังมีระบบการบริหารการจัดเก็บสินค้า โดยการใช้เครนจำนวน 12 ชุด เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีระบบการจ่ายสินค้า Transportation Management System (TMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเวลาในการรับสินค้าโดยใช้ QR Code อีกทั้งยังสามารถบันทึกเวลาแต่ละจุดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้มากขึ้น โดย SYS ได้เลือกทำเลที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เพราะเป็นทำเลที่ยอดเยี่ยมในด้านโลจิสติกส์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทำให้SYSสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีกด้วย”

ศูนย์กระจายสินค้าบ้านบึงแห่งนี้ก่อสร้างด้วยเหล็กพร้อม Fabricate จากบริการ SYS Steel Solution ซึ่งเป็นเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ โดยใช้เหล็ก High Tensile,Castellated Beam,Slim Floor Structure และ Cantilever Structure ทำให้ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ทั้งยังสามารถบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว SYS ยังได้ติดตั้งSolar roof ขนาด 240 kWpเพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับศูนย์กระจายสินค้าบ้านบึงอีกด้วย

SYS


You must be logged in to post a comment Login