วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ดันสร้างกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs เพื่อพัฒนาเยาวชนอาเซียน ให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลก

On January 19, 2020
1579412159885

นายกฯนักประดิษฐ์’ เผยผลการประชุมสมาคมฯ ชี้โครงการ ‘ Young Creative Awards Startup Thinking’ คืบหน้าไปมาก พร้อมผลักดันสร้างกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs
เพื่อพัฒนาเยาวชนอาเซียน ให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลก
1579412165068
   นายภณวัชร์นันท์  ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะว่า เมื่อวานนี้ (18 มกราคม) ทางสมาคมฯ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในโครงการ Young Creative Awards Startup Thinking ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ                                            (MOU)  
ในวันนักประดิษฐ์ไทย 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ ซึ่งในขณะนี้ การเตรียมการของการจัดงานดังกล่าวของทางสมาคมฯ มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งนี้ นอกจากจะมีการนำตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงแล้ว
ยังจะได้มีการจัดให้มีการแนะนำหรือเสวนาเพื่อ
แนะนำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นความสำคัญ
และปลุกฝันให้ประชาชน มีความต้องการอยากจะ
แปรเปลี่ยนความฝันเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในโลกของความเป็นจริง 1579412157390

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตนมีความคิดที่จะ สร้างเครืออข่าย อาเซียน เชี่ยมโยง การลงทุน นวัตกรรม สตาร์ทอัพ SMEs ตามโครงการ Young Cretive Awards โดยจะมีการต่อยอด ตั้งกลุ่ม AEC YOUNG SMART TECH SMEs เชื่อมโยง ระหว่าง กลุ่มประเทศ ในอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียน มีความสำคัญในแง่มุมของการพัฒนาศักยภาพด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของประชากรและแนวคิดในการที่จะนำพาประเทศต่างๆ ไปสู่ความเจริญภายใต้กรอบกติกาของอาเซียน ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเป็นอีกจุดที่สำคัญ ที่จะทำให้คนทั่วโลกต้องหันมามองและสนใจในสิ่งที่เยาวชนของอาเซียนได้มีแนวคิดเพื่อแปรเปลี่ยนโลกให้ทันสมัยน่าอยู่มากขึ้นด้วย


You must be logged in to post a comment Login