วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ว่าด้วย“ออกพรรษา”

On October 16, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16ต.ค. 62)

ช่วงนี้เป็นช่วงของการออกพรรษา ทอดกฐิน ผ้าป่า จะอยู่ในระยะ 1 เดือน และการทำบุญใหญ่ ทอดกฐิน ผ้าป่า มักจะมีการกินเหล้าเมายา ทำให้คนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวล้มหายตายจาก ทั้งจากอุบัติเหตุหรือเหตุอะไรต่างๆที่เกิดจากการกินเหล้าเมายา เรียกว่าช่วงออกพรรษาคดีอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้น หลังจากที่ช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุลดลงไปมาก เพราะคนถือศีล ไม่ดื่มสุราเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้อุบัติเหตุลดลงไป แต่พอออกพรรษาแล้วพวกขี้เหล้าเมายาก็กินต่อไป มักจะทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย

การออกพรรษาไม่ใช่เป็นการออกจากความดี ซึ่งความดีที่ทำอยู่ในช่วงเข้าพรรษาควรจะรักษาสืบต่อไป สมัยก่อนคนถือศีลอุโบสถก็จะถือต่อไปอีก 1 เดือน 1 วันพระ 2 วันพระ 3 วันพระ เรียกว่าแถมความดี ทำความดีมาแล้วแถมต่อให้อีกหน่อย ไม่ใช่หยุดทำดี อาตมาขอให้ช่วงเข้าพรรษากับออกพรรษาความดียังอยู่ในจิตใจ ประพฤติปฏิบัติทำความดีกันต่อไป อย่าให้ออกพรรษาเหมือนออกจากความดี เหมือนนกบินออกจากกรง

นกที่เลี้ยงไว้ในกรงปลอดภัยนะ แต่พอออกนอกกรงก็โดนจิก โดนตี โดนยิง ทำให้ชีวิตมอดไป ดังนั้น การออกพรรษาจึงไม่ควรออกจากความดี ต้องให้ความดีคงอยู่ต่อไป อย่าปล่อยให้ความดีหลุดลอย งดเหล้ามาได้ 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษาก็จะเมาต่อ เสียหายอีก อาตมาหวังว่าช่วงออกพรรษาก็อย่ากินเหล้าเมายา ทำให้กฐินเทกระจาด กฐินตกรถ ตกเหว ตกเขาอะไรกันไปเพราะไปเมาซะ

หวังว่าออกพรรษาปีนี้จะดีกว่าทุกๆปี ผู้คนก็คงเจียมเนื้อเจียมตัว เพราะเศรษฐกิจแบบนี้มันควรประหยัด ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เสียเงินแบบไม่ควรเสีย จะทำให้ชีวิตอยู่กันลำบาก หวังว่าอานิสงส์ผลดีของออกพรรษาจะคุ้มครองพวกเราให้อยู่ดีต่อไปอีกยาวนาน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login