วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

TOT และ Feels ร่วมลงนามสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

On October 5, 2019
1570272952009

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้ร่วมลงนามในสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน กับบริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายพจน์ โชคชัยอาชา ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการตกลงทำธุรกิจร่วมกันในกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัท ฟีลเทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง สำหรับการให้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน (MVNO และ MVNA) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในชื่อสัญญาณ Feels บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz โดยใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1570272954494


You must be logged in to post a comment Login