วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

BAMสนับสนุนโครงการชุมชนต้นคิดชีวิตยั่งยืนจ.นครปฐม

On September 12, 2019

bam

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้การต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” โดยมีนายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีนายอานนท์ ยางสูง นายก อบต.โพรงมะเดื่อ พร้อมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านอ้อมพยศ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก BAM จำนวน 350,400 บาท

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ CSV ที่บริษัทให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จำนวน 100,000 บาท โดยมี น.ส.พุทธชาดิ สุขาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562


You must be logged in to post a comment Login