วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ที่มาของซาตาน

On July 18, 2019
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  19-26 ก.ค. 2562 )

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มิได้มีแค่เพียงมนุษย์ สัตว์ และพืช ที่มนุษย์มองเห็นได้เท่านั้น แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นอาศัยร่วมอยู่กับมนุษย์ด้วย สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นนี้ในคัมภีร์กุรอานเรียกว่าญิน

เผ่าพันธุ์ญินมีอยู่ก่อนมนุษย์ คัมภีร์กุรอานเล่าว่า เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกขึ้นในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ได้บัญชาให้ทุกสรรพสิ่งในอาณาจักรของพระองค์กราบสยบนบนอบต่ออาดัม ทุกสรรพสิ่งทำตามคำบัญชาของพระองค์แม้แต่ทูตสวรรค์ มีแต่อิบลีสเท่านั้นที่ไม่ยอมทำตาม

อิบลีสถูกยกขึ้นมาเป็นตัวแทนของซาตาน เช่นเดียวกับอาดัมถูกยกขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ แต่อิบลีสถูกสร้างมาจากไฟ ในขณะที่มนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน

อิบลีสจัดอยู่ในเผ่าพันธุ์ของญินที่มีอยู่ก่อนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ญินก็เหมือนมนุษย์ที่มีทั้งดีและชั่ว แต่อิบลีสเป็นญินชั่วที่ถูกเรียกว่าซาตาน (ชัยฏอนในภาษาอาหรับ) มันไม่ยอมทำตามคำบัญชาของพระเจ้า เมื่อถูกถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่ยอมก้มกราบอาดัม มันตอบอย่างโอหังว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดิน แต่มันถูกสร้างมาจากไฟ แต่มันลืมไปว่าถึงมันจะถูกสร้างมาจากไฟ มันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับสิ่งอื่น

เมื่อฝ่าฝืนคำบัญชาของพระเจ้าผู้เป็นนายมันจึงต้องถูกลงโทษ แต่ก่อนที่พระเจ้าจะลงโทษมัน มันได้ขอให้พระเจ้าประวิงเวลาการลงโทษมันไว้จนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก และมันยังพูดเป็นเชิงท้าทายอีกว่าหากพระเจ้าประวิงเวลาให้มัน มันจะหลอกลวงอาดัมและลูกหลานของอาดัม และพระองค์จะเห็นว่าลูกหลานของอาดัมมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าอาดัม พระองค์ประวิงเวลาการลงโทษให้อิบลีสและยอมให้มันหลอกลวงลูกหลานของอาดัม แต่ไม่ให้มันมีอำนาจบังคับมนุษย์ให้เชื่อตามมัน เพื่อทดสอบว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเชื่อฟังซาตาน

1

หลังจากนั้นอิบลีสก็เริ่มทำตามที่มันท้าทายพระเจ้าไว้ โดยมันได้หลอกล่ออาดัมและอีฟให้เข้าใกล้ต้นไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามไว้ เมื่อทั้งสองคนเชื่อฟังอิบลีส ผลก็คืออาดัมและอีฟถูกส่งมายังโลกนี้ ก่อนถูกส่งลงมาพระเจ้าได้บอกคนทั้งสองว่าอิบลีสจะมาอยู่บนโลกใบนี้ด้วย มันจะแพร่ลูกออกหลานเหมือนมนุษย์ มันจะเป็นศัตรูตัวฉกาจ และมันจะซุ่มหลอกลวงมนุษย์จากทุกด้าน หนทางเดียวที่มนุษย์จะรอดพ้นจากมันก็คือ การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและปฏิบัติตามแนวทางดำเนินชีวิตที่พระองค์ส่งมา

เมื่ออาดัมและอีฟถูกส่งมายังโลกใบนี้ ทั้งสองคนรู้ถึงเล่ห์กลของอิบลีสแล้วจึงไม่พลั้งผิดอีก แต่หลังจากนั้นในสมัยของโนอาห์ เมื่อผู้คนเริ่มทำรูปเคารพขึ้นมาบูชาสักการะแทนพระเจ้า อิบลีสได้ใช้ความสามารถพิเศษของมันในการล่อลวงและสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คน เพื่อที่ผู้คนจะได้หันมาเคารพบูชามันแทนพระเจ้า

คัมภีร์กุรอานเล่าว่า เมื่อผู้คนเคารพบูชาซาตาน มันก็ยิ่งได้ใจและแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นจนมีลัทธิบูชาซาตานเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงได้แต่งตั้งให้มีนบีเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ เพื่อเตือนมนุษย์มิให้หลงเชื่อคำหลอกลวงของซาตานลูกหลานอิบลีส

คัมภีร์กุรอานเล่าว่า ชาวอาหรับทะเลทรายก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดเคยเคารพบูชาญินเป็นพระเจ้าเพราะไม่มีความรู้ทางศาสนา ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับญินให้ชาวอาหรับได้รู้ว่าญินมีทั้งดีและชั่ว ญินบางกลุ่มเคยฟังนบีมุฮัมมัดอ่านกุรอานและเกิดความศรัทธาในพระเจ้า แต่ก็มีญินชั่วอีกมากมายที่คอยหลอกลวงมนุษย์ไปยังต้นกำเนิดของมัน นั่นคือไฟ

ไม่เพียงเท่านั้น ข้อความจากคัมภีร์กุรอานต่อไปนี้ยังบอกให้เรารู้ว่าซาตานก็ทำงานของมันในขณะอยู่บนโลกใบนี้เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของมัน

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา แท้จริงสิ่งมึนเมาและการพนัน แท่นบูชายัญและการเสี่ยงติ้ว เป็นสิ่งโสมมที่เกิดจากการงานของซาตาน ดังนั้น สูเจ้าจงหลีกห่างเพื่อสูเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ” (กุรอาน 5:90)

“ซาตานนั้นต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนันเท่านั้น และมันจะหันเหสูเจ้าออกจากการรำลึกถึงพระเจ้าและการละหมาด” (กุรอาน 5:91)


You must be logged in to post a comment Login