วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

87 ปี 2475

On June 25, 2019

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 62)

การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 ของคณะราษฎรผ่านมา 87 ปี ประเทศไทยยังจมปลักอยู่กับการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ แม้จะมีการเลือกตั้งก็ยังอยู่ภายใต้การสืบทอดอำนาจ “ระบอบอำนาจนิยม” แบบ “เผด็จการประชาธิปไตย”

“หมุดคณะราษฎร” ประกอบพิธีฝังหมุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2479 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าและประตูทางเข้าสนามเสือป่า ถือเป็นการระลึกจุดที่ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร ประกาศก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยมีข้อความว่า “เวลาย่ำรุ่ง ณ ที่นี้ ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ”

ประชาธิปไตยที่หายไปเหมือน “หมุดคณะราษฎร” ที่หายสาบสูญไปอย่างปริศนาช่วงระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2560 และถูกแทนที่ด้วย “หมุดหน้าใส” เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ที่มีข้อความตรงกับคาถาภาษิตในพระราชลัญจกรประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในรัชกาลที่ 1 ว่า

“ขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องค้ำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

“หมุดคณะราษฎร” ที่หายไปยิ่งตอกย้ำถึงการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะรัฐประหาร 2 ครั้งหลังสุดคือ 19 กันยายน 2549 และ 22 พฤษภาคม 2557 สะท้อนชัดเจนถึงการพยายามดึงสังคมไทยให้ย้อนกลับไปเหมือนในอดีต แต่เปลี่ยนจาก “ยุคทหารและชนชั้นนำ” มาสู่ “ยุคทหารและกลุ่มทุนใหญ่”

ไม่ใช่การ “ปฏิรูปประเทศ” เพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน แต่เป็นการ “แช่แข็งประเทศ” ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”!!??

 


You must be logged in to post a comment Login