วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

NIDAโพล53.28%ไม่เชื่อซื้อสส.งูเห่า120ล.

On June 12, 2019
นิด้าโพล

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มีใครติดต่อซื้อ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวัน ที่ 10–11 มิ.ย. ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวม 1,267 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ไม่เชื่อเรื่องการติดต่อซื้อตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า ด้วยค่าตัว 120 ล้านบาท เพราะ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อซื้อตัว ส.ส. เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ขณะ ร้อยละ 21.70 เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า แต่ค่าตัวไม่ถึง 120 ล้านบาท และ ร้อยละ 15.23 เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่าด้วยค่าตัวถึง 120 ล้านบาท และร้อยละ 9.79 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงว่าพรรคอนาคตใหม่ควรดำเนินการ เพื่อเอาผิดคนที่มาติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ หรือไม่ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 77.27 ระบุ ควรดำเนินการนำหลักฐานออกมาแสดง เพื่อเอาผิด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป , รองลงมา ร้อยละ 15.78 ระบุ พรรคฯ ไม่ควรดำเนินการใด ๆ เพราะ อาจจะทำให้เกิดผลเสีย หรืออันตราย ต่อพรรคฯและสมาชิกพรรคได้ ขณะที่บางส่วนระบุ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ


You must be logged in to post a comment Login