วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

On May 13, 2019
IMG_6517 รูปอธิการบดี

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาฯ กรุงเทพฯ โดยจะมีนิสิต นักศึกษา นักพลศึกษา นักวิชาการ จากทั่วประเทศ และ ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก 500 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การสร้างนวตกรรมที่สร้างสรรค์ทางการกีฬาในระดับสากล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ สหรัฐอเมริกา,เยอรมนี,ออสเตรเลีย,เกาหลีใต้และไทยมาร่วมบรรยาย พิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์รัชดาฯ กรุงเทพ


You must be logged in to post a comment Login