วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

โรงพยาบาลเจ้าพระยาลดความเสี่ยงคุณแม่ตั้งครรภ์

On September 20, 2018
mother

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้งในมารดาและทารกถึงแม้ภาวะนี้ไม่ได้ทำให้ทารกมีโครงสร้างของร่างกายผิดปกติแต่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพเช่นทารกตัวโตกว่าปกติเสี่ยงในการผ่าตัดคลอดหรือ2-3วันแรกหลังคลอดอาจเกิดปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เสี่ยงต่อภาวะซึมและชักภาวะตัวเหลืองการหายใจผิดปกติ ระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต่ำ รวมทั้งตัวทารกจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคตปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเจ้าพระยา 02-884-7000 ต่อ 3132, 3133 Call Center 02-433-5666, 02-433-8222


You must be logged in to post a comment Login