วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กัลยาโณโอเค (ตอนที่141) : ทุบตีทหารสาวรับใช้ ราชการไทยล้มเหลว| พระพยอมแนะนายกฯ ยึดหลักโลกธรรม8(ปี)

On August 26, 2022
Featured Video Play Icon

ทุบตีทหารสาวรับใช้
ราชการไทยล้มเหลว
พระพยอมแนะนายกฯ
ยึดหลักโลกธรรม8(ปี)
#อริยสัจ4 #โลกธรรม8 #โหนกระแส

aaaaa

You must be logged in to post a comment Login