วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บริการ RSS Feed

RSS หรือ Really Simple Syndication

บริการ RSS Feed คือ บริการที่ให้ท่านสามารถรับชมข่าวใหม่ได้ทันที โดยมิต้องเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยๆ เหมาะสำหรับผู้ที่รับข่าวสารจากหลากหลายแหล่งข่าว โดยที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะรับข่าวอะไรบ้าง

วิธีการรับสมัครและใช้งาน RSS
การรับสมัคร RSS จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม RSS reader เป็นตัวอ่าน
ในกรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม RSS จะต้อง Download โปรแกรม RSS มาติดตั้งที่เครื่องก่อน

ตัวอย่าง โปรแกรม RSS Reader

RSS Reader (www.rssreader.com)
RSS Bandit (www.rssbandit.org)
Sharp Reader (www.sharpreader.net)
Mozilla Thunderbird (www.mozilla.com/thunderbird)
Microsoft Outlook (www.microsoft.com)
Nuparadigm RSS Screensaver (www.nuparadigm.com)

การรับสมัคร RSS

ให้คัดลอก link หมวดหมู่ข่าวที่ท่านสนใจ เพิ่มเข้าไปใน RSS Reader ที่ท่านมี

Hotnews https://www.lokwannee.com/stg/?cat=69&feed=rss2
การเมือง https://www.lokwannee.com/stg/?cat=164&feed=rss2
ต่างประเทศ https://www.lokwannee.com/stg/?cat=167&feed=rss2
เศรษฐกิจ https://www.lokwannee.com/stg/?cat=165&feed=rss2
กีฬา https://www.lokwannee.com/stg/?cat=169&feed=rss2
นวัฒกรรม https://www.lokwannee.com/stg/?cat=170&feed=rss2
บันเทิง https://www.lokwannee.com/stg/?cat=168&feed=rss2