วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ฐานเศรษฐกิจ ชวนร่วมงานสัมมนา หุ้นไทย 2024 with the Dragon Fire “Discover new opportunities”

On June 10, 2024

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา หุ้นไทย 2024 with the Dragon Fire “Discover new opportunities”

เพื่อนำเสนอทิศทางและโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย ท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทั่วโลก ควบคู่กับบริบทเศรษฐกิจในประเทศ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Special Talk : หุ้นไทยฝ่าไฟมังกร 2024 : จุดพลังฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุน

พบกับ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Session I :  Discover new opportunities ทลายกำแพงการลงทุน

ศรชัย สุเนต์ตา รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์          

ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Session II : Discover new opportunities: ลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก

DRX โอกาสการลงทุนนอก

เพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย Head of Investment Consultant ,Krungthai CIO ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทองคำ สินทรัพย์ปลอดภัย

ฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

หุ้น Mega Trend

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Session III :  Discover new opportunities 5 หุ้นอรหันต์

สุทธิชัย คุ้มวรชัย หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

พบกันในงานสัมมนา หุ้นไทย 2024 with the Dragon Fire “Discover new opportunities”

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thansettakij.com/set2024 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000

#ฐานเศรษฐกิจ  #SET   #โอกาสการลงทุน  #Thandigital


You must be logged in to post a comment Login