วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ฮัจญ์ ศาสนพิธีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก

On June 7, 2024

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  7 มิ.ย.  67)

ฮัจญ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมันเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่มนุษย์ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิวและภาษานับล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกไปปฏิบัติในวัน เวลาและสถานที่เดียวกันด้วยหัวใจศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว  ฮัจญ์เป็นศาสนพิธีที่เก่าแก่ที่สุด อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสามพันปีและเป็นที่ปฏิบัติเรื่อยมาจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก

เนื่องจากหมุดหมายแห่งการเริ่มต้นพิธีฮัจญ์คือก๊ะอฺบ๊ะฮฺที่เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสกลางหุบเขาบักก๊ะฮฺในเมืองมักก๊ะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ผู้เขียนจึงอยากทำความเข้าใจให้คนทั่วไปได้รู้ถึงที่มาและความสำคัญของมัน

ก๊ะอฺบ๊ะฮฺแปลว่าอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัยตุลลลอฮฺซึ่งแปลว่าบ้านของพระเจ้า เพราะอาคารหลังนี้ถูกสร้างโดยนบีอิบรอฮีมตามคำบัญชาของอัลลอฮฺเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

ในคัมภีร์กุรอาน  บัยตุลลอฮฺยังถูกเรียกว่า “บัยตุลอะตีก” ซึ่งหมายถึงบ้านโบราณ  เพราะก่อนหน้าอับราฮัมหรือนบีอิบรอฮีม  บ้านหลังนี้มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ได้ทรุดโทรมและพังหายไปตามกาลเวลา คงเหลือไว้แต่รากฐานของบ้าน  จึงมีตำนานเล่าขานกันว่าเดิมทีบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาดัม  แต่ตำนานก็คือตำนานที่ปราศจากหลักฐานอันน่าเชื่อถือ

คัมภีร์กุรอานกล่าวชัดว่าพระเจ้าได้สั่งให้นบีอิบรอฮีมสร้างบ้านขึ้นมาบนรากฐานของบ้านโบราณที่ปรากฏร่องรอยอยู่  นบีอิบรอฮีมจึงสร้างบัยตุลลอฮฺขึ้นมาบนรากฐานของบ้านโบราณโดยมีอิสมาอีลบุตรคนแรกเป็นผู้ช่วย  วัสดุที่ใช้ในการสร้างบัยตุลลอฮฺก็คือหินตามธรรมชาติที่หาได้ในบริเวณนั้น

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว  นบีอิบรอฮีมได้วิงวอนขอบางสิ่งต่อพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตอบรับ

ประการแรก   เนื่องจากท่านไม่รู้ถึงวิธีการเคารพสักการะพระองค์  ท่านจึงขอพระองค์ให้บอกถึงวิธีการ  ตรงนั้นเองที่พระเจ้าได้สอนวิธีการละหมาดและการทำพิธีฮัจญ์ให้ และสั่งท่านให้ออกไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาเคารพสักการะพระองค์ที่นั่น

ประการที่สอง  ท่านขอให้มักก๊ะฮฺเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้ศรัทธาที่มาแสดงความเคารพสักการะพระองค์  ขอผลไม้หลากชนิดให้ลูกหลานของท่านในวันข้างหน้า  พระเจ้าตอบรับคำวิงวอนของท่านโดยให้คนในเมืองมักก๊ะฮฺมีผลไม้หลากหลายชนิดกินตลอดทั้งปีทั้งๆที่เมืองมักก๊ะฮฺไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้

ประการที่สาม ท่านขอให้ลูกหลานของท่านได้เป็นผู้นำประชาชาติทั้งหลาย พระเจ้าตอบรับคำวิงวอนนี้โดยการให้ลูกหลานของท่านเป็นศาสนทูตหรือนบีในหมู่มนุษย์ นบีที่ชาวยิว ชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมเคารพนับถือล้วนเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมทั้งสิ้น

ประการที่สี่  นบีอิบรอฮีมรู้ว่าหลังจากท่านจากโลกนี้ไป  ผู้คนรวมทั้งลูกหลานของท่านจะออกนอกลู่นอกทางห่างไกลพระเจ้า  ท่านจึงวิงวอนขอพระเจ้าให้มีศาสนทูตคนหนึ่งขึ้นในหมู่ลูกหลานของท่านเพื่อมาสอนความรู้และคัมภีร์  พระเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนท่านด้วยการให้มีนบีมุฮัมมัดกำเนิดขึ้นในหมู่ชาวอาหรับผู้เป็นเชื้อสายของอิสมาอีล

เมื่อนบีอิบรอฮีมออกจากเมืองมักก๊ะฮฺไปแล้ว  ไม่ว่าท่านจะพบผู้ใดระหว่างทาง  ท่านจะเรียกร้องผู้คนให้มาเคารพสักการะพระเจ้าที่บัยตุลลอฮฺ นับแต่นั้นมา  บัยตุลลอฮฺได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว และเมื่อมีผู้ศรัทธาในพระเจ้ามารวมกันแสดงความเคารพสักการะมากขึ้น  มักก๊ะฮฺจึงกลายเป็นชุมชน เป็นเมืองและเป็นศูนย์กลางทางการค้าสำคัญในที่สุด

คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิม ฉบับสดุดี 84:1-12  ได้กล่าวถึงการเดินทางของผู้ศรัทธาที่ไปแสวงบุญยัง “บากา”  นั่นก็คือหุบเขาบักก๊ะฮฺที่ตั้งของเมืองมักก๊ะฮฺและก๊ะอฺบ๊ะฮฺนั่นเอง

คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิม ฉบับสดุดีเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานแก่ดาวูดผู้ก่อตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมา  ข้อความในคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่าเสียงเรียกร้องเชิญชวนของนบีอิบรอฮีมมีผู้ศรัทธาในพระเจ้าได้ยินตลอดมาและผู้ศรัทธาที่ได้ยินเสียงเรียกร้องนี้ได้ตอบรับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


You must be logged in to post a comment Login