วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แสวงหาความเป็นผู้ประเสริฐ

On May 29, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  29 พ.ค.  67)

ช่วงนี้ต้องถือว่า เทวดา หรือพระอินทร์ พระพรหม ลงมาจุติในเมืองมนุษย์ของประเทศไทยมากขึ้นๆจนกลายเป็นเรื่องที่เรียกกันว่า ผู้วิเศษมามากมายที่นั่น ที่นี่ ล่าสุดน้องหญิงมา เดี๋ยวนั่น เดี๋ยวนี่ สร้างกันมาอยู่เรื่อย แต่แล้วผู้วิเศษเป็นอยู่พักหนึ่ง วิค่อยๆลด ค่อยๆหาย เหลือแต่เศษกับซากที่ฝากไว้ในความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งคนนั้น คนนี้ มีความวิเศษ วิโสอย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งผู้วิเศษจริงๆนี่ คือ สุดยอดของความวิเศษความเป็นมนุษย์ คือ พระอริยเจ้า

ตั้งแต่พระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์ นั่นแหละเรียกว่า ผู้วิเศษจริงๆ ไม่อวด ไม่อ้าง วิเศษอยู่ในตัว คือ รู้แจ้งเห็นจริงในความทุกข์ จนทุกข์ก่อตัวไม่ขึ้น ถูกสลายไปด้วยสติปัญญา ที่ศึกษาเรียนปฎิบัติกันมาจนกลายเป็นที่เรียกกันว่า พระอริยเจ้า ผู้ประเสริฐ ผู้วิเศษ จะเอาคำไหนดี และจะเป็นตัวไหนดีกว่ากัน อาตมาเลือกว่า ขอเอาความเป็นผู้ประเสริฐเถอะ ไม่ต้องวิเศษ วิโสอะไรหรอก ขอมีความประเสริฐเกิดมาดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี

ดังที่เขาบอกว่า ดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี แค่นี้ เรียกว่า พอแล้ว อย่าให้ถึงกับมีความวิเศษอย่างโน้น อย่างนี้  รักษาโรคได้แบบอัตโนมัติ ช่วยคนได้แบบนั้น แบบนี้  โดยเฉพาะพวกอ้างว่า มีญาณรักษาคนป่วย คนไข้ คนเจ็บ แต่แล้วก็ยังต้องมีโรงพยาบาล มีหมอ แสดงว่า ผู้ประเสริฐที่จะลดทุกข์ทางกายก็ไม่มี ทางจิตก็ยังไม่มา มีแต่ส่งของผู้วิเศษมา เรียกว่า เป็นผู้วิเศษอยู่ได้แค่ 1-3 ปี เศษก็เหลือ แต่วิหายไป ต้องบอกกันว่า ชาวพุทธไทยอย่าตื่นเต้นกับผู้วิเศษ ให้ไปแสวงหาความเป็นผู้ประเสริฐจะเกิดผลดีกว่ากันเยอะ สุขสบายกว่ากันเยอะ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login