วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อย่าหัวชนฝา

On May 16, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16  พ.ค.  67)

สิ่งที่คาดกันไม่ถึง คือ เรื่องที่ “น้องบุ้ง ทะลุฟ้า” ได้เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยการอดอาหาร และในที่สุดเรื่องของกฎหมายกับเรื่องอุดมการณ์ คนที่มีอุดมการณ์แบบชนิดเขาเรียกว่า หัวชนฝา คือ สัจจาภินิเวส ต้องอย่างนี้เท่านั้น อย่างอื่นไม่ยอมไม่ได้ ในที่สุดอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ไม่สร้างสรรค์โดยตรง แต่มันกลับเป็นเรื่องที่มีผลทางอ้อมจุดกระแสอะไรกันขึ้นมา แต่เชื่อว่า อารมณ์คนที่จะลงสู้ท้องถนนคงยังไม่พร้อม คงจุดยาก

ถึงแม้ว่า จะมีน้องอะไรที่อยู่ในกลุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน มีคนวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปว่า จะมีทั้งไปอีก ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่แน่นอน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิด น้องบุ้งไปคนเดียว นอกนั้นกลับใจซะเถอะว่า ทางที่ดีกว่านี้ ไม่ต้องอดอาหาร ทำอย่างอื่น ทั้งๆที่มันมีผล คงไม่ต้องบอกว่า จะทำอะไร การที่คนเรามีชีวิตเกิดมาๆตายด้วยอุดมการณ์ แล้วมาเสียชีวิตไป มันเท่ากับว่า เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตน

เรียกว่า การยึดมั่นถือมั่น ถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง และเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ กินยาก็ไม่หาย มันยึดมั่นถือมั่น จะมี จะเป็น จะไปอะไรก็ตาม มันทำให้คนเราถึงขั้นที่เรียกกันว่า หัวชนฝา ต้องเท่านี้ อย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ แล้วในที่สุดก็เสียชีวิตไป พระพุทธเจ้าตรัสว่า อาหารเป็นหนึ่งในโลก ถ้าเราไม่กินอาหารจะอยู่กันยังไง เพราะสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหาร ใครที่คิดจะทำอะไรขอให้นึกถึงบทเรียนว่า พระพุทธเจ้าก็เคยอดอาหารแล้วไม่บรรลุ ท่านก็เปลี่ยนวิธี จึงได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น

มิฉะนั้น อาจจะเป็นนิทานปรัมปราเรื่องสิทธิธัตถะกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านั้น ต้องบำเพ็ญบารมี อย่าไปก่อคดีอะไรกันเลย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login