วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เยาวชนไทย กว่า100ชีวิต สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรก บินข้ามฟ้าแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ซาอุฯ

On May 15, 2024

เยาวชนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ  กลับถึงประเทศไทยแล้วหลังบินข้ามฟ้าเก็บประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ที่มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ  นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นครั้งแรก 

นายสราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ 2 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ริยาฮัด จำกัด และษริษัท ฮุเซน ฮิยาซี้ จำกัด ในการดูแลโปรแกรมการเดินทางพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่คณะเยาวช รวม 105 คน ตั้งแต่12เมษายน 67-13 พฤษภาคม 6 7 ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ รวม30วัน

นี่เป็นอีกก้าวสำคัญของการศึกษาที่เป็นผลพวงมาจากการฟื้นสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการซาอุดิอาระเบีย รวมถึงมหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชม พร้อมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก จึงเป็นที่มาของความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณประเทศซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ 

สำหรับโครงการนี้นอกจากเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไป

“อีกสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนไทยที่ร่วมโครงการครั้งนี้ คือโอกาสในการเรียนรู้แก่นแท้ของอัลอิสลาม จุดกำเนิดของศาสนาอิสลามนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข มีคุณธรรม จริยธรรม  “

นายอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า  จากการที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่าน รู้สึกประทับใจในการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุลกุรอ และดีใจในคำชื่นชม ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุลกุรอ ที่มีต่อเยาวชนไทย และเชื่อมั่นว่าโครงการการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันและจะส่งผลดีในภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดี ของทั้งสองประเทศ เพราะนอกจากเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แล้วยังเป็นการขยายโอกาสในการทำงาน และต่อยอดทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่าง2ประเทศอีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login