วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เอส แอนด์ พี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

On May 11, 2024

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมี  คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ คุณเกษสุดา ไรวา ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและการผลิตพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ อัตราหุ้นละ 0.75  บาท รวมเป็นเงิน 386,032,787.25  บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567  ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 เมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login