วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อ?

On May 10, 2024

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  10 พ.ค.  67)

โลกที่เราอาศัยอยู่เป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลที่ประกอบด้วยดวงดาวสุดคณานับ  แต่สิ่งที่ทำให้โลกเราเป็นดาวที่ประหลาดที่สุดกว่าดาวดวงอื่นทั้งหมดก็คือโลกเรามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งกว่าสิ่งถูกสร้างใดๆก็คือมนุษย์ เพราะสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถูกสร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์

สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างและสูงส่งไปกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือ มนุษย์ได้รับสติปัญญาและเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติ  ดังนั้น มนุษย์จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อกิน นอน ถ่าย สืบพันธุ์และตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำไว้เมื่อมีชีวิตในโลกนี้

คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าพระเจ้ามิได้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการละเล่นหรือเพื่อความสนุกสนาน  แต่พระองค์มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง   เมื่อพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ พระองค์ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เช่นกัน วัตถุประสงค์หนึ่งในนั้นก็คือเพื่อทดสอบมนุษย์เพราะมนุษย์มีสติปัญญาและเสรีภาพในการเลือก

ทดสอบอะไร?

คำตอบคือ ทดสอบว่ามนุษย์จะเชื่อ (Believe) ในการมีอยู่ของพระเจ้าและจะเชื่อฟัง (Obey) พระองค์หรือไม่  สองสิ่งนี้ต้องมีอยู่คู่กัน

วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้พระเจ้าได้สาธิตให้อาดัมเห็นต่อหน้าตาต่อตาแล้วเมื่อพระองค์สร้างอาดัมขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกและประทานความรู้ต่างๆให้แก่เขา  หลังจากนั้น  พระองค์ได้บัญชาทุกสรรพสิ่งในอาณาจักรของพระองค์ให้ก้มกราบอาดัม  ทุกสิ่งก้มกราบอาดัมตามคำบัญชาของพระองค์โดยไม่ปฏิเสธหรืออิดเอื้อน  ยกเว้นอิบลีสที่ไม่ยอมทำตาม

อิบลีสคือตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า “ญิน”  ไม่ต่างจากอาดัมที่พระเจ้าใช้เป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษย์  จะต่างกันตรงที่เผ่าพันธุ์ญินมีอยู่ก่อนการสร้างอาดัมและญินถูกสร้างมาจากไฟ  ส่วนมนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน  แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างญินกับมนุษย์คือ ญินและมนุษย์มีสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรี  มีทั้งดีและชั่ว ญินที่ชั่วถูกเรียกว่าชัยฏอนหรือซาตาน

การสาธิตให้อาดัมรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างเขาขึ้นมาเป็นบิดาแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มต้นเมื่ออิบลีสไม่เชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้าทั้งๆที่มันยอมรับและเชื่อในการมีอยู่ของพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง  แต่มันกลับไม่เชื่อฟัง  เมื่ออิบลีสถูกถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อฟัง  คำตอบของมันคืออาดัมถูกสร้างมาจากดิน  แต่มันถูกสร้างมาจากไฟ  มันภาคภูมิใจว่าต้นกำเนิดของมันมาจากไฟ  ส่วนอาดัมถูกสร้างมาจากดิน  เรื่องอะไรที่มันต้องก้มกราบอาดัมที่มีต้นกำเนิดต่ำกว่ามัน

การไม่เชื่อฟังถือเป็นการปฏิเสธอำนาจของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของจักรวาล  ดังนั้น อิบลีสจึงต้องถูกลงโทษเหมือนทหารที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา   แต่อิบลีสได้ขอต่อพระเจ้าให้ประวิงเวลาการลงโทษมันจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกและมันจะขอหลอกลวงอาดัมและลูกหลานของเขาเพื่อให้พระองค์เห็นว่าอาดัมและลูกหลานของเขานั้นมีน้อยคนนักที่จะสำนึกถึงบุญคุณของพระองค์  ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์  พระองค์จึงประวิงเวลาลงโทษให้อิบลีส  แต่พระเจ้าได้บอกมันว่าถึงมันจะเจ้าเล่ห์อย่างไร  มันก็ไม่สามารถหลอกลวงบ่าวผู้ศรัทธาในพระองค์ได้

การไม่เชื่อฟังพระเจ้าของอิบลีสต่อหน้าต่อตาอาดัมเกิดขึ้นเพื่อให้อาดัมเห็นถึงผลของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าว่าจะต้องได้รับการลงโทษ

แม้จะเห็นโทษของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ตาม  แต่อาดัมก็เพลี่ยงพล้ำหลงเชื่อคำลวงของอิบลีสจนไม่ลืมคำบัญชาของพระเจ้าที่ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่ง  การไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าครั้งนั้นทำให้อาดัมและเอวาคู่ครองของเขาต้องออกจากสวนสวรรค์อันบรมสุข

ก่อนอาดัมและเอวาจะถูกส่งมายังโลกนี้  พระเจ้าได้กำชับอาดัมและเอวาด้วยว่าอิบลีสจะมายังโลกนี้ด้วย และมันจะเป็นศัตรูต่อเขาทั้งสองจวบถึงวันสิ้นโลก


You must be logged in to post a comment Login