วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

TWZ พร้อมลุยธุรกิจจัดการสอบและวัดความรู้ด้วยระบบดิจิทัลและ AI เต็มสูบ

On April 22, 2024

TWZ พร้อมลุยธุรกิจจัดการสอบและวัดความรู้ด้วยระบบดิจิทัลและ AI เต็มสูบผนึก ‘ดิจิทัล เอ็ดดูเคชั่น’ และ ม.ราชภัฏพระนคร เปิดตัว ‘ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัล’ชูจุดเด่น ศูนย์สอบที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศ เผยหน่วยงานรัฐ-เอกชนต่อคิวใช้บริการแน่น

TWZ มาตามนัด หลังประกาศลุยธุรกิจใหม่ ตั้งเป้าสร้างรายได้จากธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลและ AI โดยใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ ผนึกความร่วมมือกับ “ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น” และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร 5 ชั้น พร้อมวางระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ให้เป็นอาคารการเรียนรู้และการทดสอบรูปแบบดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพร้อมให้บริการแล้ว 100% ด้วยเทคโนโลยียืนยันตัวตนของผู้เรียนและผู้สอบ ระบบตรวจประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอบ ระบบการป้องกันการทุจริตการสอบเต็มรูปแบบทุกมิติ เผยหน่วยรัฐและเอกชนต่อคิวใช้บริการแน่น ด้านผู้บริหาร TWZ มั่นใจธุรกิจจัดการการสอบด้วยระบบดิจิทัลยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก พร้อมทยอยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปีนี้

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจาก TWZ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุน (เอ็มโอยู) กับบริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หรือ DE เพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งและบริหารศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบผ่านระบบดิจิทัล โดย TWZ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ใน DE ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการสอบหรือทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทันสมัย โปร่งใส ป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ได้ผลการสอบรวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งระบบนี้จะวัดผลและประเมินผลได้มากกว่าคะแนนสอบ เพราะจะทราบถึงพฤติกรรมเชิงลึกในมิติต่างๆของผู้เรียนและผู้สอบ โดยก่อนหน้านี้ DE ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ เพื่อจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ต่อมา TWZ และ DE ได้พัฒนาโครงการร่วมกันจนเกิดเป็น ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือ  PNRU DLEx Center ซึ่งเป็นศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเรียนรู้และการทดสอบที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวมีความพร้อมเปิดให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“จากที่ TWZ มองเห็นโอกาสในการเติบโตของศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบระบบดิจิทัล ซึ่งจะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต และได้ผนึกความร่วมมือกับ ‘ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น’ หรือ DE เพื่อรุกธุรกิจการสอบด้วยระบบดิจิทัลและ AI โดยเราได้ทำสัญญาความร่วมมือเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อาคาร 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัลทั้ง 5 ชั้น ด้วยงบประมาณในการปรับปรุงและวางระบบต่างๆ กว่า 100 ล้านบาท” นายพุทธชาติกล่าว

สำหรับจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์สอบที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนถึง 2,165 ที่นั่ง ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  โดยศูนย์สอบมีจุดลงทะเบียนที่ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ โดยการนำตู้บริการอัตโนมัติ (kiosk) มาใช้สำหรับการยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ แจกบัตรเลขที่นั่งสอบและคีย์การ์ดตู้ล็อคเกอร์ฝากของสำหรับผู้เข้าสอบ มีระบบตรวจนับจำนวนคนและยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าออกเพื่อความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีระบบการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและประเมินผลการเรียนรู้ในมิติต่างๆ เชิงลึก ด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่สามารถตรวจความผิดปกติต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคารกระจายครอบคลุมทุกจุด มีระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถควบคุมและแยกแยะผู้เรียนและผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลได้ มีระบบการสำรองไฟฟ้า ระบบเตือนภัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสามารถเดินทางสะดวกด้วยบริการรถไฟฟ้าและรถสาธารณะผ่านหลายสาย

นอกจากนี้ ยังมีการนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ออกแบบมาสำหรับการสอบและการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 หน้าจอขนาด 15 นิ้ว และออกแบบพัฒนา Software เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเรียนรู้และการทดสอบในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และการทดสอบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลนำมาใช้ฝึกสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกล่าวได้ว่า อาคารที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นอาคารปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

“ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือ  PNRU DLEx Center  เป็นศูนย์สอบที่ได้มาตรฐานสูง ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ได้มอบความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทางศูนย์ฯ ได้เริ่มเปิดเป็นสนามสอบวัดความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้ที่มาเข้าสอบจำนวนกว่า 10,000 คน  มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และยังจะเปิดเป็นสนามสอบให้กับอีกหลายๆ หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้หลักจากธุรกิจนี้จะมาจากค่าธรรมเนียมการสอบ การฝึกอบรมและหลักสูตรต่างๆ  โดยคาดว่าจะคืนทุนภายในระยะเวลา 2-3 ปี และมั่นใจว่าธุรกิจนี้จะสร้างความแข็งแกร่งและความท้าทายใหม่ให้กับ TWZ ในอนาคตอย่างแน่นอน” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น กล่าว


You must be logged in to post a comment Login