วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

พาณิชย์เปิดโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567

On March 30, 2024

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 DEmark 2024  ภายใต้คอนเซปต์ “The Power of Sustainable Design จุดพลัง สร้างสรรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน  พร้อมด้วย ..ประอรนุช ประนุช  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมด้วย ผู้บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ The Power of Sustainable Design จุดพลัง สร้างสรรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน โดย

นายพิพิธ โค้วสุวรรณ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์ สาขาการออกแบบ/คณะกรรมการพิจารณา รางวัล DEmark 2024  นายนายธีรนพ  หวังศิลปคุณ นักออกแบบผู้ก่อตั้ง TNOP™ DESIGN  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากประเทศไทยร่วมตัดสินรางวัล G-mark นายศรัณย์ อยู่คงดี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟท์พาว์เวอร์ สาขาการออกแบบ/คณะกรรมการ DEmark 2024 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และ Design of the year ปี 2021 นายพชร กังเชิดศรี หัวหน้านักออกแบบ Head of Design บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด DEmark & G-mark Winner 2023: Industrial & IoT : Tigerdrone นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ Design director บริษัท Supergreen Studio DEmark Winner 2023: Interior Design : UTHAI heritage นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ Cofounder and Chief Design Officer บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด DEmark & G-mark Winner 2023: System, Service and Digital Platform : VIABUS และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักออกแบบ Key Visual DEmark 2024 DEmark Winner 2023: Graphic Design :  Mitr Bumrungmueang Lettering  Design

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.30 . . SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  สอบถามข้อมูลได้ที่ 063-993-7131, 063-993-5042, 02-507-8278 และช่องทาง Comment / Inbox Message ใน Facebook Fanpage “DEmark,Thailand”


You must be logged in to post a comment Login