วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

พระธรรมคำสอนดีที่สุด

On February 28, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 28 ก.พ.  67)

ต้องจารีตไว้ในประวัติศาสตร์จริงๆว่า พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐานที่เมืองไทยเป็นการชั่วคราว ให้ศาสนิกชนได้สักการบูชาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจนถึงวันที่ 3 มี.ค.2567 มีคนไทยไปกราบไหว้มากกว่า 4 แสนคนแล้ว  และจะส่งไปให้ประชาชนในสักการะในแต่ละภาคตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา อันนี้พูดกันแล้วเป็นเรื่องต้องขอขอบคุณรัฐบาลอินเดียที่ให้มาชั่วคราว ซึ่งคนไทยเรานี่ถึงแม้ว่า เราจะเชื่อพระธรรม คำสอนว่า ดีกว่าพระธาตุ

แต่เราก็ไม่ทิ้งเปลือก พระธาตุเป็นเหมือนเปลือกพระธรรมคำสอนเป็นเหมือนแก่น เพราะฉะนั้น ถ้าใครจะบอกว่า นี่จริงหรือเปล่า ของจริงหรือเปล่า ทำไมยังอยู่ถึงป่านนี้ ถ้าตามความเชื่อที่เขาบอกว่า ถ้ากระดูกคนยังอยู่ได้ถึงร้อยปี พันปี และถ้าเป็นพระธาตุที่เป็นเหมือนเพชร เหมือนพลอย ก็ต้องอยู่ได้เป็นพันๆปี อันนี้เป็นเรื่องที่เอาล่ะ ไปกราบไหว้พระธาตุ ขอให้นึกถึงพระธรรม คำสอนที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเราจะต้องอยู่แบบชนิดที่ไม่ปล่อยให้กิเลศได้เปรียบก็แล้วกัน

หัวใจสำคัญอยู่ที่ว่า ถ้าเราควบคุมใจด้วยเอาหลักธรรมคำสอนมาจนสามารถ เรียกว่า ไม่เสียเปรียบกิเลศ แต่กิเลศกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบ คือ เล่นงานเราไม่ได้ ดังนั้น เราจะทำอย่างไรจะอยู่อย่างชนิดที่ไม่ให้กิเลศและทุกข์ได้เปรียบ เราจะต้องเหยียบ ต้องกด ต้องลดจำนวนปริมาณของกิเลศและทุกข์ให้มากที่สุด นี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นธรรมบูชาเหมือนกับเป็นปฏิบัติบูชาอย่างได้มรรค ได้ผล

ขอฝากว่า ชาวพุทธต่อแต่นี้ไป เราจะไม่อยู่แบบให้กิเลศได้เปรียบ แต่ต้องพยายามให้ได้เปรียบกิเลศ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเราได้เปรียบกันบ้าง อย่างเช้าขึ้นมา คนใส่บาตร ทำบุญ ต้องถือว่า ได้เปรียบฝ่ายงก ฝ่ายโลภ ซึ่งกิเลศตัวงก ตัวโลภ เห็นคนตักบาตร มันจะไปจิกหัวมาใช้ ไปงก ไปโลภ ไปกอบ ไปโกย เอานั่น เอานี่ เอาโน้น ของใครต่อใครมาก็คงไม่ได้

เพราะว่า จิตที่คิดจะให้มันสลายจิตที่คิดจะเอา เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไม่ให้กิเลศได้เปรียบเราทุกเรื่อง เราพยายามทำให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบและเราจะจัดกิจกรรมอะไร ขอให้เราเป็นฝ่ายจัดกิจกรรมได้เปรียบกิเลศ แต่เดี๋ยวนี้กิจกรรมเปิดเธค ผับ คลับ บาร์ เอาเหล้า เอายา มาทาน มากินกันเมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จะให้ติดป้ายข้างขวดเหล้าว่า มันมีอันตราย พวกที่ขายเหล้า ขายยาก็ออกมาต่อต้านกัน เพราะกลัวว่า จะขายไม่ออก

ตอนนี้ประเทศเราจะออกกฎหมายอะไรให้คนได้เปรียบกิเลศ มันมีคนแย้ง คนค้าน แต่ถ้ายอมให้กิเลศได้เปรียบ ไปขายเหล้า ขายยาดี มันกลายเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเรานี่ กิจกรรมทำให้อยู่ได้เปรียบกิเลศมันน้อย ส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบ คนเสียเปรียบกิเลศ เขาจะเอารายได้ เอาเศรษฐกิจ ในที่สุดคนก็เสียหายประพฤติขี้เหล้าเมายาเต็มบ้าน เต็มเมือง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login