วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

คะแนนคุณธรรมเลย100

On February 16, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 16 ก.พ.  67)

จากเด็กยอดกตัญญูมักจะมีโผล่ขึ้นมาเป็นช่วงๆ ช่วงอาตมาทำงานเผยแพร่ใหม่ๆก็มีเด็กหญิงวัลลี ยอดกตัญญู วันนี้มีนักเรียนชายชื่อ นายเอกวิทย์ ธรรมนิยาย อายุ 17 ปี เรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนคลองลานวิทยา ในจังหวัดกำแพงเพชร ต้องหยุดเรียนเป็นประจำ เพื่อต้องกลับมาดูแลยายที่บ้าน บางครั้งขาดเรียนหลายสัปดาห์เพื่อต้องเฝ้ายายที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาล จนมีผลกับการเรียน

เรียกว่า น้องนักเรียนชายคนนี้ต้องดูแลยายติดเตียง 2 เดือนกว่า ส่งผลให้ผลการศึกษาติด 0 แทบทุกวิชา ชาวบ้านสงสารทำอาหารช่วย ครูก็บอกจะให้สอบซ่อมใหม่ ไม่อยากให้เสียเวลา เอาล่ะ เรียนติด 0 แต่เรื่องคุณธรรมเนี่ยมันเลยคะแนนเต็ม 100 ถ้าเด็กทั่วไปคงจะทิ้งยายตายคาเตียงมากกว่า

เพราะว่า ต้องเสียโอกาส เสียเวลาที่เขาจะร่ำ จะเรียน แต่นี่ เขาห่วงชีวิตของยายมาก คงจะมีบุญคุณกับเขามา เลี้ยงเขามา จนเขาอยากจะตอบแทน และเรื่องตอบแทนคุณความดีงามเนี่ย ตอบแทนคนที่ป่วย ที่ไข้ ที่เจ็บ พระพุทธเจ้าเคยตรัส บอกว่า ใครดูแลภิกษุที่ป่วย อาพาธ จะได้บุญมหาศาลเท่ากับดูแลพระพุทธองค์ เด็กผู้ชายคนนี้ ถ้าเทียบบุญแล้วจะได้บุญมาก เพราะดูแลผู้ป่วย คนมักจะเบื่อคนป่วย คนเจ็บ คนแก่ คนเฒ่า

แต่เด็กคนนี้เขาไม่เบื่อ ไม่หน่าย ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เดือนสองเดือนก็สู้ อย่างนี้ เราต้องเรียกกันว่า เด็กยอดกตัญญู เด็กที่ดีงาม ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ที่เรียกกันว่า กตัญญูเป็นคุณธรรมของความดีงาม หวังว่า เด็กคนนี้คงจะได้รับการเอาใจใส่ ทั้งครู โรงเรียน ก็ไม่ควรให้สอบตก และเด็กเองก็ขอให้เอาเวลาแบ่งกันไป ดูแลยาย ดูตำราบ้าง จะทำให้ได้ทั้งสองอย่าง

แต่เอาล่ะ การศึกษาที่เอาเกรด เอาตัวเลขต้องเท่านั้น เท่านี้ มันไม่สำคัญ แต่มันสำคัญที่ว่า เรียนแล้วมีความประพฤติดีงามเนี่ย มันน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง หวังว่า เด็กคนนี้คงจะทำเรื่องอย่างนี้ได้ดีงามต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login