วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อย่าแบ่งก๊กกันเลย

On February 9, 2024

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 9 ก.พ.  67)

ประเทศไทยเราที่ไหนๆมักจะมีเรื่อง มีราว มีทะเลาะเบาะแว้ง แต่มันไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร เพราะเดี๋ยวจะดีกันได้ แต่ที่น่าตกใจ คือ มีข่าวว่า อัยการสูงสุด มีการแบ่งเป็นก๊ก เป็นเหล่า พวกหนึ่งไปสายโน้น พวกหนึ่งมาทางนี้ อีกพวกหนึ่งไม่เอา อยู่กลางๆ อยู่เฉยๆ แสดงว่า แบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี แบ่งข้าง เป็นชนกลุ่มไหนก็ไม่เท่าไร แต่อัยการสูงสุด เราก็หวังเป็นที่พึ่งที่สุดของประเทศไทยแล้วว่า จะได้ความเป็นธรรม แต่ตอนนี้คนที่อยู่กับความเป็นธรรม ประพฤติไม่เป็นธรรม จ้องที่จะทำร้ายซึ่งกันและกัน

จนทำให้คนไทยหนาวทั้งประเทศว่า มันอาเพศ คนในกลุ่มนี้มีการศึกษาดี มีการศึกษาสูง จะไม่มีคำว่า ทำเรื่องเสื่อมทราม ต่ำเสียมาสู่ประเทศชาติ การประพฤติแตกแยกกันในองค์กรเดียวกันนั้น เขาเรียกว่า อุปัทวะ มันเป็นอุบัติเหตุของความไม่ลงตัว มีการแบ่งก๊ก แบ่งสี แบ่งข้าง จะเป็นเพราะบาปของการกระทำที่ไม่ให้ความยุติธรรม ไม่ให้ความเป็นธรรมอะไรกันไว้ เลยไม่ได้อยู่อย่างมีความเป็นธรรม คือ ไม่อยู่อย่างสงบ

มีการเหมือนกับการทำสงครามกัน ไม่ใช่นิติสังคม มันเป็นสงครามที่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะต้องประพฤติที่แน่นแฟ้น เหนียวแน่นในกลุ่ม ในหมู่ ในเหล่า ไม่ทำอะไรที่ให้เป็นข่าวออกมาในทำนองดีกันไม่ได้ มันจะกลายเป็นตลกร้าย ฝันร้ายของชาวไทยว่า จะพึ่งใครกันหนอ เอาล่ะ “อัตตาหิ อัตโนนาโถ”ไว้ พึ่งตัวเองไว้ก่อนก็แล้วกัน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login