วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

ชื่อคนดีถูกนำมาตั้งเป็นชื่อรัฐชั่ว

On February 9, 2024

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  9 ก.พ.  67)

นบีมุฮัมมัดได้สั่งสาวกของท่านไว้ตอนหนึ่งว่า “จงเผยแพร่ไปจากฉันแม้จะเป็นข้อความหนึ่ง(จากคัมภีร์กุรอาน)และจงเล่าเรื่องราวของพวกลูกหลานอิสราเอลให้คนได้รู้”

เรื่องราวของลูกหลานอิสราเอลมีกล่าวไว้มากมายทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอาน เพราะในหมู่ลูกหลานอิสราเอลมีหลายคนที่ถูกพระเจ้าคัดเลือกให้เป็นผู้ประกาศคำสอน(นบี)ของพระองค์ หนึ่งในนั้นก็คือโมเสส

โมเสสเป็นลูกหลานอิสราเอลที่เกิดในอียิปต์  ในปีที่เขาเกิด  ฟาโรห์แห่งอียิปต์ฝันว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาโค่นอำนาจของเขาและเด็กคนนั้นจะเกิดในครอบครัวของลูกหลานอิสราเอล  เขาจึงสั่งให้ฆ่าเด็กทุกคนที่เกิดใหม่ในปีนั้นซึ่งมีโมเสสรวมอยู่ด้วย  แต่โมเสสรอดจากการถูกฆ่าเพราะพระเจ้าได้ดลใจให้แม่ของโมเสสนำลูกของนางใส่กล่องหรือตะกร้าไปลอยในแม่น้ำไนล์

โมเสสไม่เพียงแต่รอดชีวิตเท่านั้น เขายังถูกราชินีของฟาโรห์เก็บไปเลี้ยงดูอย่างดีในวังของฟาโรห์ด้วย  โมเสสจึงมีความรู้และความศรัทธาในพระเจ้า  เรื่องราวตอนนี้ให้บทเรียนว่าถ้าพระเจ้าคุ้มครองชีวิตใด  ใครก็เอาชีวิตนั้นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าได้เตรียมแผนการไว้สำหรับชีวิตของผู้นั้นแล้ว

ชาวยิว ชาวคริสเตียนและมุสลิมรู้ว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งให้โมเสสเป็นนบีโดยมีภารกิจอันยิ่งใหญ่สองประการคือ เขาต้องบอกฟาโรห์ให้เลิกตั้งตัวเป็นพระเจ้าที่ผู้คนต้องเคารพสักการะ และเขาต้องช่วยเหลือพวกลูกหลานอิสราเอลที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการตกเป็นทาสฟาโรห์มายาวนาน

โมเสสทำภารกิจแรกโดยไปบอกฟาโรห์ตามที่พระเจ้าสั่งมา  แต่เขาไม่สามารถบังคับฟาโรห์ได้ ส่วนภารกิจที่สองคือการอพยพพวกลูกหลานอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อรอดพ้นจากการตกเป็นทาส

เมื่อขบวนอพยพมาถึงริมทะเล  พวกลูกหลานอิสราเอลหันไปเห็นฟาโรห์นำกองทัพติดตามมา ด้วยความตกใจและกลัวตาย  พวกลูกหลานอิสราเอลพากันก่นด่าโมเสสว่านำความหายนะมาให้พวกเขาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พวกลูกหลานอิสราเอลวอนขอต่อพระเจ้าให้ส่งคนมาช่วย เหตุการณ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานเล่าเพื่อให้คนได้เห็นลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้

ในช่วงนาทีแห่งความตายนั้นเอง  พระเจ้าได้บันดาลให้น้ำทะเลแยกออกเป็นทางให้พวกลูกหลานอิสราเอลเดินข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนฟาโรห์และกองทหารได้จมน้ำตายในขณะที่เขาติดตามพวกลูกหลานอิสราเอลไปถึงกลางทาง

เมื่อขึ้นมาถึงฝั่งบนคาบสมุทรซีนายได้สักพัก  พวกลูกหลานอิสราเอลเห็นชนเผ่าบนแผ่นดินใหม่กราบไหว้รูปเคารพ  พวกลูกหลานอิสราเอลได้ขอให้โมเสสทำรูปเคารพให้พวกตนกราบไหว้บูชาทั้งๆที่คนพวกนี้เพิ่งเห็นอำนาจของพระเจ้าที่แยกน้ำทะเลออกเป็นทางเดินให้พวกตนมาหยกๆ  บางที พวกลูกหลานอิสราเอลรุ่นนี้อาจไม่รู้ว่าเหตุผลที่พวกตนต้องตกเป็นทาสก็เพราะบรรพบุรุษของพวกตน กล่าวคือพวกลูกๆของยาโกบได้ผิดสัญญาที่ทำไว้กับพ่อของตนเองว่าจะนับถือศาสนาที่สักการะพระเจ้าองค์เดียว

เนื่องจากพวกลูกหลานอิสราเอลขาดทางนำในการดำเนินชีวิต  พระเจ้าจึงเรียกโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อรับบัญญัติกฎหมาย  ระหว่างที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเป็นเวลาสี่สิบวัน  พวกลูกหลานอิสราเอลได้ทำรูปปั้นโคตัวเมียขึ้นมากราบไหว้บูชาอีกซึ่งทำให้โมเสสโกรธคนเหล่านี้มากและจากพวกนี้ไปโดยไม่ใยดี

เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในคัมภีร์กุรอานมีเรื่องราวของชนชาติต่างๆที่ถูกทำลายไปเพราะความอหังการปฏิเสธและต่อต้านนบีที่พระเจ้าส่งมาตักเตือน เช่น กลุ่มชนของโนอาห์และชาวเมืองโซดอม  แต่ชื่ออิสราเอลยังคงปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจนถึงปัจจุบันและถูกนำมาใช้เป็นชื่อประเทศที่มีความอหังการไร้มนุษย์ธรรมผิดกับยาโกบผู้เป็นเจ้าของฉายาอิสราเอล


You must be logged in to post a comment Login