วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

รพ.เจ้าพระยาร่วมป้องกันไข้หวัดใหญ่

On January 19, 2024

โรงพยาบาลเจ้าพระยาตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นวิกฤตทางสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก พบการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป โดยเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เอ H1N1, H3N2 และสายพันธุ์บี Victoria, Yamagata โรงพยาบาลเจ้าพระยายินดีร่วมป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคาเหมาจ่าย 550 บาท(แบบไม่พบแพทย์) หมดเขต 31 มีนาคม 2567 ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-434-1111 , 02-884-7000


You must be logged in to post a comment Login