วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ต้องต่อยอดที่พ่อทำ

On December 5, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 5 ธ.ค.  66 )

และมาถึงวันสำคัญของชาติไทยเวียนมาถึงอีก นั่นก็คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่คนไทย ชาวไทย ระลึกถึงพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการกับชาติบ้านเมือง ทำให้สิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยมีก็มี โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางให้คนไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ทำให้เมืองไทยต้องเรียกกันว่า นึกถึงบุญคุณของแผ่นดินนี้ พระองค์ได้คิดทำความเจริญมาให้ พวกเราลูกหลานต้องช่วยกันต่อยอด อย่าให้ไปทำเสียหายมากมาย ช่วงวันพ่อแห่งชาตินี้ ถ้าใครรู้จักสำนึกในบุญคุณของพ่อ และได้ทำอะไรสานต่อที่พ่อทำไว้ให้มีความเจริญรุดหน้าต่อไปอีก เรียกว่า ต่อยอดที่พ่อทำ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม ก็ต้องคิดต่อยอดไว้ให้ดี

แผ่นดินนี้ที่พ่อได้สร้าง ได้ทำเอาไว้ ลูกหลานต่อยอดได้ ไม่ปล่อยให้สูญเสีย หมดสิ้น มีแต่จะต่อยอดให้ดี ให้งาม จะทำให้เป็นลูกหลานของตระกูลที่งดงาม ไม่มีตระกูลนักโทษ ไม่มีตระกูลที่กินเหล้าเมายา เป็นตระกูลที่ใสสะอาด ปราศจากมลทิน อย่างนี้แหละ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำในวันสำคัญให้ดีต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login