วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยังมี “หิริโอตัปปะ”

On November 22, 2023

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม         

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 22 พ.ย.  66 )

คำว่า “หิริโอตัปปะ” ความอายชั่วกลัวบาป เกรงกลัวต่อบาปยังมีอิทธิพลอยู่ในหัวใจคนไทย เช่น กฐินที่วัดในจ.ชลบุรี มีผู้หญิงคนหนึ่งไปฉกขันเงินกฐินประมาณ 7 หมื่นกว่าบาท อยู่ได้ไม่เท่าไรก็เกิดนึกถึงบาป ถึงกรรม จนกระทั่งเอาเงินใส่ซองแล้วรีบเอาเงินมาคืนที่วัด แล้วเขียนถึงเจ้าอาวาสวัดว่า ขออโหสิกรรม ขอท่านเจ้าอาวาสจงยกโทษ เพราะกระทำลงไปด้วยความชั่ววูบ ไม่ได้คิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญรอบคอบในช่วงแรก แต่ยังมานึกได้ช่วงหลัง

ต้องถือว่า เรามีสำนึกตัวนี้ติดอยู่ในหัวใจคนไทยมานาน แต่บางคนด้านบาป หนาต่อบาป ทั้งหน้าด้าน ทั้งไร้ยางอาย ทำบาป ทำกรรม แล้วไม่สำนึกกลับเดินบาปต่อไปอย่างไม่ยำเกรง นี่น้องหญิงคนนี้นับว่า ยังมีหิริโอตัปปะ ค้างคาอยู่ในใจที่จะทำให้ไม่เลยร่วงก้าวเข้าไปบาปลึกมากกว่านี้ ต้องเรียกกันว่า เคราะห์ดีของวัด และของคนที่เอาเงินกฐินมาคืนที่ยังมีจิตสำนึกในคุณธรรมความดีของพระพุทธศาสนา

ธรรมะคุ้มครองโลก ไม่มีใครที่จะคุ้มครองทรัพย์ คุ้มครองอะไรต่างๆได้ดีเท่ากับหิริโอตัปปะ ซึ่งหิริโอตัปปะยังคุ้มครองโลก ทำให้โลกไม่สูญเสียหายมากกว่านี้วัดไม่เสียเงินกฐินไป 7 หมื่นกว่าบาท เพราะธรรมคุ้มครองโลกที่มีอยู่ในหัวใจของคนที่ขโมยมีหิริโอตัปปะ ซึ่งเป็นธรรมที่ประคับประคองโลก คุ้มครองโลกให้โลกนี้ไม่วิบัติ ไม่วินาศมากไปกว่านี้ แต่คนใจบาปหยาบช้า ไม่นึกถึงความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมก็จะกระทำย่ำยีต่อโลกใบนี้

คนร่วมโลกกันก็จะลำบาก ทุกข์ทรมาน ดังนั้น ขอให้ศีลธรรม หิริโอตัปปะกลับมาครองโลกเพื่อจะให้โลกนี้มีสันติสุข สันติภาพยั่งยืนต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login