วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แม็คโครเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย ไร้กังวลหมูเถื่อน พร้อมเดินหน้าเชิงรุก มั่นใจสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

On November 21, 2023

แม็คโครตอกย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงข้างเกษตรกรไทย มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อความโปร่งใส

ล่าสุดแม็คโครได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมงจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และดีเอสไอ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เยี่ยมคลังสินค้าอาหารสด วังน้อย เพื่อตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารรับซื้อ ปรากฏว่า สินค้าเนื้อหมู ตับหมู ที่มีอยู่ในคลังสินค้าดังกล่าว มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด

ย้ำความมั่นใจ เนื้อหมูที่จัดจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขา ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จึงยืนยันได้ถึงการส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามเกณฑ์ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%


You must be logged in to post a comment Login